Skip to main content

Noul program Erasmus+ are drept scop sprijinul acțiunilor din domeniile Educație, Formare, Tineret și Sport pentru perioada 2014-2020.

Erasmus+ oferă granturi pentru o gamă largă de acțiuni și activități în domeniile educației, formării, tineretului și sportului. Programul deschide oportunități pentru studenți, stagiari, personal și voluntari pentru a petrece o perioadă în străinătate în scopul creșterii abilităților și potențialului de angajare. Acesta susține organizațiile să lucreze în parteneriat transnațional și să impărtășe practici inovatoare în domeniul educației, formării și tineretului. Noua acțiune Sport va sprijini proiecte la nivel local și provocări transfrontaliere, cum ar fi combaterea aranjării meciurilor, dopajul, violența și rasismul.

Pentru studenți

Mobilitate de scurtă durată

Cum funcționează? Pe baza parteneriatelor încheiate, în prealabil, între universitățile din Republica Moldova și cele din Uniunea Europeană. Lista parteneriatelor disponibile poate fi găsită la Departamentul Relații Internaționale al universității unde este înmatriculat studentul. Perioada de mobilitate trebuie să fie integrată în programul de studii al studentului. Activitățile academice din străinătate sunt recunoscute și echivalate integral. Studentul este obligat să revină în Moldova pentru susținerea diplomei.

Cum se aplică? Fiecare acord interinstituțional este diferit. Procedura, lista de acte necesare pentru dosar și termenul limită le găsiți la Departamentul Relații Internaționale. Se aplică on-line.

Cine poate beneficia? Studenții înscriși la universitățile în Republica Moldova, indiferent de ciclul de studii: Licență, Master sau Doctorat.

Cât durează? Experiența de peste hotare poate dura de la 3 până la 12 luni (24 de luni în cazul studenților la Medicină). Același student poate beneficia de mai multe mobilități în cadrul unui ciclu de studii, cu condiția că acestea nu depășesc 12 luni.

Care este valoarea bursei? Între 750 și 850 de Euro, în funcție de costul de trai din țara gazdă și o contribuție unică de deplasare, în funcție de distanța dintre instituția de plecare și cea de destinație.

Mobilitate de lungă durată (Master, Doctorat)

 • Programe comune de Master

Cum funcționează? Sunt operate de consorții de instituții de învățământ superior din UE și din alte țări ale lumii. Oferă cursuri integrate de calitate superioară, cu 60, 90 sau 120 de credite și diplome comune sau multiple (în funcție de prevederile programului, stabilite de consorțiu).

Lista completă a programelor de cercetare este disponibilă aici.

Cum se aplică? Pentru șanse mai mari de a fi acceptat, studentul este încurajat să aplice concomitent la cel mult trei programe de Master diferite, din lista celor disponibile. Accesați direct site-ul programului de Master care vă interesează. Toate aplicările se fac on-line. Cererea trebuie depusă direct la aceste programe.

Cine poate beneficia? Sunt eligibili tineri din întreaga lume, care dețin o diplomă de învățământ superior. Cu titlu de excepție, consorțiul programului de Master poate accepta cereri de la studenții înscriși în ultimul an de Licență.

Cât durează? Cursurile durează între 12 și 24 de luni.

Care este valoarea bursei? Bursa acoperă costurile de participare la cursuri, deplasare și instalare, costurile de întreținere și asigurare medicală. În total, suma poate ajunge la 25.000 de Euro/an.

 • Programe comune de Doctorat

Cum funcționează? Sunt operate de consorții de instituții de învățământ superior din UE și din alte țări ale lumii. Oferă cursuri integrate de calitate superioară și diplome comune sau multiple (în funcție de prevederile programului, stabilite de consorțiu). Lista completă a programelor de cercetare este disponibilă aici.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php

Cum se aplică? Accesați direct site-ul programului care vă interesează. Toate aplicările se fac on-line.

Cine poate beneficia? Deținători ai unei diplome de Master.

Cât durează? Cursurile durează până la 36 de luni.

Care este valoarea bursei? Bursa acoperă costurile de participare la cursuri, deplasare și instalare, costurile de întreținere și asigurare medicală. În total, suma variază între 60.000 și 130.000 de Euro pentru programele comune de Doctorat de trei ani.

Pentru Cadre Didactice

Activități de predare. Această activitate permite cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică. Fiecare accord trebuie să specifice tipul de mobilitate, perioada și disciplina vizată.

Activități de formare. Este sprijinită dezvoltarea profesională a personalului didactic și nedidactic din instituțiile de învățământ superior sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepția conferințelor) și a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituție de învățământ superior parteneră sau într-o altă organizație relevantă din străinătate.

O perioadă de studiu în străinătate poate combina activități de predare și de formare.

Mobilitățile de care beneficiază personalul universitar urmează sa producă urmatoarele rezultate:

 • îmbunătățirea competențelor ce țin de profilul profesional (predare, pregătire, lucru cu tinerii)
 • înțelegere mai largă a practicilor, politicilor și sistemelor de educație
 • îmbunătățirea capacităților de a declanșa schimbări în ceea ce privește modernizarea și deschiderea internațională în cadrul instituțiilor pe care le reprezintă
 • înțelegere mai bună a interconectărilor dintre educația universitară și piața muncii
 • îmbunătățirea calității muncii și a activităților în beneficiul studenților
 • adaptabilitatea la diversitatea socială, lingvistică și culturală
 • creșterea sprijinului și promovarea activităților de mobilitate pentru cursanți
 • creșterea oportunităților de dezvoltare profesională și a carierei
 • îmbunătățirea competențelor lingvistice străine.

Programe Comune de Master

Pot participa la acest program profesori care sunt invitați de către o instituție de învățământ superior să predea, să participe la traininguri sau în activități de cercetare. În total, ei vor fi implicați în cel puțin 8 săptămâni de predare. Lectorii invitați vor fi selectați în baza criteriilor consorțiului și în funcție de valoarea adăugată adusă Programului de Master.

Erasmus+ Programme Guide

Erasmus Student Charter

Mobility FAQ

Students and Staff FAQ

Erasmus+ International Credit Mobility. Handbook for Higher Education Institutions. Version 1.0 – February 2017