Skip to main content

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS COMMUNICATION REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

ERASMUS+ Acțiunea cheie 2 – Consolidarea Capacităților în Domeniul Învățământului Superior

INTEGRATING DUAL HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA AND UKRAINE – COOPERA

Denumirea proiectului: INTEGRAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DUAL ÎN MOLDOVA ȘI UCRAINA

Acronimul proiectului: COOPERA

Codul proiectului: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

Termen executare:   15 ianuarie 2021 – 14 ianuarie 2024

Buget: 967.200,00 Euro

Coordonator: Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM)

http://coopera-project.ase.md/

https://www.facebook.com/coopera.project.Moldova

Aceasta pagina web este dedicata Proiectului COOPERA desfășurat de instituția noastră.

Link-uri utile:

Proiectul COOPERA – Actualul mediu social și șomajul ridicat în rândul tinerilor care afectează Europa au condus politica europeană în favoarea educației care încearcă să promoveze angajarea tinerilor. Criza și efectul acesteia asupra ratelor ridicate ale șomajului, în special în rândul tinerilor, au determinat unele țări să acorde o mare importanță educației duale la toate nivelurile educaționale și să accelereze politicile și reformele pentru dezvoltarea acestui sistem de educație.

Caracteristica cheie a învățământului superior dual (cooperativ și integrat în muncă) (DHE) este combinația unică de teorie și practică. Curriculum-ul universității combină învățământul superior și formarea la locul de muncă la numeroase companii partenere, cu scopul de a oferi atât abilități academice, cât și expertize legate de muncă. În această privință, conținutul academic transmis în clasă este completat cu experiența la locul de muncă, astfel încât situațiile din viața reală testează imediat eficacitatea teoriei clasei și invers.

Scopul proiectului este de a integra învățământul superior dual (DHE) în țările partenere, în general, și de a îmbunătăți capacitatea de muncă și dezvoltarea individuală, de a spori compatibilitatea și continuitatea între cerințele lumii profesionale și formarea inițială a studenților universitari și de a realiza o mai mare eficiența economică și integrarea socială, în special.

Obiectivele specifice sunt:
OB1: Identificarea nevoilor și cerințelor specifice ale companiilor din diferite sectoare industriale și întreprinderilor pentru învățămînt superior dual și identificarea companiilor care doresc să participe pilotarea învățămîntului superior dual în timpul proiectului;
OB2: Dezvoltarea unui model flexibil și generic de învățământ superior dual care să susțină diferitele nevoi și interese ale angajatorilor, instituțiilor de învățământ superior și ale studenților din diferite sectoare industriale și de afaceri și să ofere recomandări instituțiilor de învățământ superior pentru implementarea învățămîntului superior dual;
OB3: Testarea modelelor specifice de învățământ superior dual generate din model generic de învățământ superior dual dezvoltat, prin pilotarea în timpul proiectului și analizarea rezultatelor obținute;
OB4: Propunerea modificărilor legislației / reglementărilor pentru adaptarea învățămîntului superior dual în țările partenere.

Activităţile proiectului:
1) Dezvoltarea unui model de învățământ superior dual flexibil și generic în țările partenere din est;
2) Elaborarea legislației naționale pentru integrarea cu succes a modelului de învățământ superior dual în Moldova și Ucraina;
3) Creșterea capacităților instituționale și pilotarea modurilor specifice de învățământ superior dual ale instituțiilor de învățământ superior ale țărilor partenere.

Rezultate:
R1. Model flexibil și generic de învățământ superior dual dezvoltat, care vizează eficacitatea maximă a colaborării dintre studenții din învățământul superior, instituțiile de învățământ superior și companiile din țările partenere;
R2. Recomandări spre modificarea cadrul legislativ necesare pentru stabilirea modelului de învățământ superior dual în țările partenere elaborate;
R3. Pilotarea modelul flexibil de învățământ superior dublu.

Bugetul total al proiectului – 967.200,00 EUR

Perioada proiectului – 15/01/2021 – 14/01/2024

Parteneri:

 1. Academy of Economic Studies of Moldova – Grant Coordonator
 2. Technical University of Moldova
 3. Free International University of Moldova
 4. Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova
 5. Uzhhorod National University, Ukraine
 6. KROK University, Ukraine
 7. V.N. Karazin Kharkiv National University, K Ukraine
 8. Odessa National University of Economics, Ukraine
 9. Ministry of Education and Science of Ukraine
 10. Duale Hochschule Baden-Wurttemberg, Germany
 11. University of Lleida, Spain
 12. Varna University of Management, Bulgaria
 13. Akademia WSB, Poland
 14. European Policy Development and Research Institute of Maribor, Slovenia

Echipa COOPERA – ASEM
Coordonatorul proiectului – Dr. Olesea SÎRBU, Prorector pentru relații internationale și proiecte europene; oleseasarbu@gmail.com, +373 22 402 834;

Echipa COOPERA –  ULIM

Coordonatorul proiectului – Dr. Valentina CIUMACENCO, Prorector relații internationale; vciumacenco@ulim.md+373 22 205921;

Despre proiect

Echipa COOPERA

Activități COOPERA

Livrabile

Publicații / Diseminare