Skip to main content

ULIM a devenit membra Alianţei Universităţilor la Nivel Global pentru Mediu şi Sustenabilitate

Recent, ULIM, a aderat la principiile GUPES –Alianţa Universităţilor la Nivel Global pentru Mediu şi Sustenabilitate (Global Universities Partnership on Environment and Sustainability). Alături de prestigioase instituții universitare din 80 de țări de pe cinci continente, partenere în cadrul GUPES, ULIM va oferi studenților săi programe moderne de studii privind noile abordări ale protecției mediului înconjurător, conform Decadei ONU privind Dezvoltarea Sustenabilă (ESD).

Campusul Verde

Aderarea la Inițiativa GUPES semnifică  iniţierea unor acţiuni generatoare de schimbare în sensul transformării campusului universitar al ULIM-ului într-un veritabil Campus Verde. În numele conducătorilor GUPES, printr-o scrisoare oficială, dl. Mahesh Pradhan, șeful Direcției de formare și educație pentru mediu, UNEP – Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (United Nations Environment Programme), l-a anunțat pe dl. rector Andrei Galben, că ULIM este binevenită în cadrul acestei inițiative globale, alături de peste cinci sute de universități.

Principiile GUPES se  referă la includerea strategiilor legate de protecția mediului și dezvoltarea durabilă în învățământ, cercetare, implicarea comunităților, managementul universităților privind ecologizarea infrastructurii, precum și creșterea implicării studenților în astfel de activități. Construirea campusurilor verzi este unul dintre obiectivele esențiale ale GUPES, alături de contribuția la educația inovatoare privind dezvoltarea durabilă, reacția la schimbările climatice și realizarea de traininguri și schimburi de experiență între universitățile partenere și UNEP. Pentru detalii, accesați lincul: http://gupes.org/index.php?classid=3234.

* Conferința mondială asupra mediului de la Rio de Janeiro din 1992 a acordat o atenție deosebită conceptului de sustenabilitate, care implică stabilirea unui echilibru între creșterea economică, protecția mediului și găsirea de resurse alternative.

Scrisoarea de acceptare AICI

WebSite: http://www.unep.org/training/programmes/gupes.asp