Skip to main content

La 24 ianuarie 2020, Universitatea Liberă Internațională din Moldova a devenit membră a inițiativei Națiunilor Unite „Academic Impact” (UNAI), regăsindu-se alături de alte 1300 instituții academice și centre de cercetare de prestigiu din peste 130 de țări. ULIM este unica instituție din Republica Moldova care face parte din această rețea, ce va participa la abordarea şi identificarea soluţiilor pentru problemele globale într-un cadru internaţional unic de dialog şi cooperare.

UNAI este un program al Diviziei de Informare al Departamentului Națiunilor Unite pentru Comunicații Globale. Scopul UNAI este de a alinia instituțiile de învățământ superior la inițiativa Națiunilor Unite și de a crea o comunitate academică internațională care să susțină și să promoveze cele 10 principii ale Națiunilor Unite:

  1. Angajamentul față de Carta Națiunilor Unite
  2. Drepturile omului
  3. Oferirea oportunităților educaționale pentru toți
  4.  Sustenabilitate
  5. Consolidarea capacităților în sistemele de învățământ superior
  6. Cetățenie globală
  7. Pacea și rezolvarea conflictelor
  8. Abordarea sărăciei
  9. Oferirea oportunităților de a face studii superioare fiecarei persoane interesate
  10. Descurajarea/Combaterea intoleranței

Membrii UNAI se angajează să promoveze principiile enunțate mai sus în campus și în comunități, prin implicarea facultăților, a personalului universității și nemijlocit a studenților, în realizarea activităților anuale care să fie focusate pe abordarea principiilor Națiunilor Unite și implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Platformele online ale UNAI pot fi consultate, accesând: https://academicimpact.un.org/https://www.facebook.com/ImpactUN; https://twitter.com/ImpactUN