Skip to main content

LIVRABILE

PL1: ANALIZA ȘI COLECTAREA DATELOR

L1.1

Pregătirea implementării generale a proiectului asigurată

• A1.1.1. Participarea la reuniunea membrilor proiectului

• A1.1.2. Elaborarea Manualului Proiectului
• A1.1.3. Elaborarea și semnarea acordurilor de parteneriat

 

L1.2

Necesitățile companiilor pentru Învățământ Superior Dual (DHE) identificate
• A1.2. Finalizarea sondajelor privind necesitățile companiilor pentru DHE

 

PL2: MODEL DE EDUCAȚIE SUPERIORĂ FLEXIBILĂ ȘI GENERICĂ (DHEM)

L2.1

Model de învățământ superior dual (DHEM) flexibil și generic dezvoltat
• A2.1.1. Formarea grupurilor de lucru ale proiectului
• A2.1.2. Efectuarea de vizite de studiu la partenerii UE
• A2.1.3. Organizarea Atelierului de experți COOPERA

 

PL3: CREAREA CONDIȚIILOR JURIDICE ȘI A ALTOR CONDIȚII PENTRU IMPLEMENTAREA DHE 

L3.1

Cartea albă privind DHE elaborată
• A3.1.1 Formarea Grupului de Lucru pentru Politici Naționale (NPTFG)
• A3.1.2 Elaborarea cărții albe despre DHE

 

L3.2

Recomandări pentru modificări la Legea învățământului superior asigurate
• A3.2. Crearea de modificări la Legea învățământului dual și Legea învățământului superior

 

L3.3

Liniile directoare privind implementarea DHE elaborate
• A3.3. Elaborarea liniilor directoare privind implementarea DHE

 

PL4: TESTARE PILOTĂ A DHEM-ULUI FLEXIBIL ȘI GENERIC 

L4.1

Programe duale de studiu elaborate
• A4.1.1. Identificarea și definirea conceptuală a programelor de studii duale
• A4.1.2. Elaborarea și semnarea acordurilor

 

L4.2

Materiale pentru DHEM specifice elaborate
• A4.2. Elaborarea materialelor de instruire

 

L4.3

Echipament achiziționat
• A4.3. Achiziționarea de echipamente

 

L4.4

Pilotarea programelor de studiu dual realizată
• A4.4. Pilotarea programelor de studii duale

 

L4.5

Feedback-ul părților interesate asigurat
• A4.5. Asigurarea feedback-ului părților interesate cu privire la programele de studii duale

 

PL5: ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI MONITORIZARE 

L5.1

Rapoarte de evaluare interne întocmite
• A5.1.1 Elaborarea manualului de monitorizare și evaluare
• A5.1.2 Efectuarea vizitelor de monitorizare
• A5.1.3 Elaborarea rapoartelor de evaluare internă

 

L5.2

Rapoarte de evaluare externe întocmite
• A5.2.1. Elaborarea rapoartelor externe
• A5.2.2. Raport de audit

 

L5.3

Ajustarea procedurilor și reglementărilor realizate
• A5.3. Organizarea, ajustarea reglementărilor și a procedurilor

 

PL6: DISEMINARE, EXPLOATARE ȘI DURABILITATE 

L6.1

Campanie internațională realizată
• A6.1.1 Definirea planului de diseminare, exploatare și sustenabilitate
• A6.1.2 Proiectarea materialelor de identitate a proiectului și a paginii web

 

L6.2

Campanie națională realizată
• A6.2. Diseminarea mass-media națională

 

L6.3

Campanie universitară realizată
• A6.3.1 Evenimente de diseminare la nivel de universitate
• A6.3.2 Diseminare în mass-media instituțională

 

L6.4

Rapoarte de diseminare și durabilitate întocmite
• A6.4 Pregătirea rapoartelor de diseminare și durabilitate

 

L6.5

Rapoarte de exploatare întocmite

• A6.5 Pregătirea rapoartelor de exploatare 

 

L6.6

Conferința finală organizată
• A6.6 Organizarea conferinței finale

 

PL7: MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

L7.1

Gestionare generală eficientă asigurată
• A7.1. Gestionarea de zi cu zi a managementului de proiect

 

L7.2

Reuniuni ale Comitetului Director organizate
• A7.2. Prima întâlnire a consorțiului• A7.2. A doua întâlnire a consorțiului

 

L7.3

Raport intermediar și final prezentat