CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ

(CU PARTICIPARE) INTERNAȚIONALĂ*, CU GENERICUL: CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN INCINTA ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ LA 27 FEBRUARIE 2015 .

Conferința științifico-practică internațională ”Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice” dă start implicării active a tinerilor cercetători, precum: cadre didactice debutante, doctoranzi și masteranzi, personalul din administrația publică, în dezbaterea problemelor de organizare și funcționare  a administrației publice, în elucidarea factorilor care determină eficiența instituțiilor publice.

În cadrul conferinței vor fi abordate probleme teoretice și practice privind:

-         organizarea și funcționarea autorităților administrației publice,

-         reforma administrației publice,

-         descentralizarea și autonomia administrației publice locale,

-         finanțe publice,

-         servicii publice,

-         dezvoltarea regională,

-         cooperarea și dezvoltarea transfrontalieră,

-         formarea și dezvoltarea profesională a funcționarilor publici,

-         asigurarea integrității funcționarului public

-         e-guvernare,

-         etc.

Limbi de lucru: română, rusă, engleză.

Numărul de ateliere, forma de lucru și tematica problemelor abordate în cadrul lor se vor stabili în funcție de participanți și subiectele anunțate la înregistrare.

*Conferința se va considera internațională în cazul în care vor fi nu mai puțin de 20% de participanți din străinătate.

Mai multe detalii găsiți AICI