Contacte

Coordonator și manager al Proiectului COOPERA

Olesea SIRBU,

dr., Prorector Relații Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova
e-mail: [email protected]

Coordonator și Manager Instituțional al  Proiectului COOPERA

Valentina Ciumacenco, 

Dr., conf.univ., Prorector Relații Internaționale, ULIM

e-mail:[email protected]