Magna Charta Universitatum

Magna Charta Universitatum

Este semnificativ faptul că la 20-21 septembrie 2007 , în preajma celei de a 15 aniversare de la fondare, ULIM a semnat la Universitatea din Bologna, Italia,  Magna Charta Universitatum, document important semnat de către 660 universităţi din 78 de ţări din întreaga lume (ULIM fiind unica instituţie din Republica Moldova semnatară a acestui document) . În calitate de semnatar al Magna Charta Universitatum, ULIM pledează pentru libertatea academică, exercitată plenipotenţiar atât pe dimensiunea cunoaşterii, cât şi pe cea a cercetării. Or, universitatea este o entitate meritocrată o comunitate de erudiţi, iar identitatea morală a universităţii se bazează pe angajamentul învăţării şi cercetării, erudiţiei şi căutări adevărului, indiferent de aplicabilitatea imediată, priorităţile politice sau beneficiile economice.  Universitatea este menită să servească societatea în ansamblu, contribuind la dezvoltarea ei durabilă.  

Vezi lista universităților semnatare.

Magna Charta Observatory Presentation.