Noutăți

Studenți ULIM, viitori ambasadori ai turismului

La invitația Catedrei Business și Administrare, Relații Internaționale și Turism, la ULIM, au venit experți din turism, pentru a participa la un seminar, organizat pentru studenții specializați în acest domeniu. Ei au luat în discuție aspectele practice utile pentru viitorii specialiști, în special, dificila integrare pe piața turistică, deocamdată, ”neprietenoasă”. Cum se lansează o afacere în această sferă, certificarea serviciilor de calitate, armonizarea politicilor de gestionare a resurselor naționale și patrimoniului cultural pentru încurajarea turismului transfrontalier în cadrul parteneriatului UE-RM – sunt chestiunile evidențiate.
05.06.2017Mai mult →

Stagii de practică în domeniul IT în Germania

Studenții Facultății Informatică, Inginerie și Design pot beneficia de stagii de practică în domeniul IT la o companie germană. Practicanții IAW au șansa de a-și aplica cunoștințele teoretice dobândite pe parcusul anilor de studii în procese tehnologice concrete și de a se forma ca profesioniști în domenii, ce solicită specialiști, fapt ce le asigură o poziție de monopol și le creează o serie de avantaje pe piața muncii. Absolvenții stagiilor de practică devin angajații acelorași companii germane după finalizarea perioadelor de practică, ceea ce presupune locuri de muncă asigurate și bine remunerate în echipe de lucru multiculturale.
05.06.2017Mai mult →

Integrarea europeană - prin cercetările și recomandările savanților
Dialogul intercultural și interreligios, abordat la Tbilisi, de Elena Prus, directoarea ICFI

Conferința Internațională Acordurile UE de Asociere cu Georgia, Moldova și Ucraina: prin cooperare spre integrare, organizată de European Community Studies Association Moldova (ECSA MOLDOVA) și alți parteneri, la Tbilisi, Georgia, cu sprijinul Programului UE pentru educație, formare, tineret și sport Erasmus+, a reunit experți în domeniul integrării europene și lideri politici din țările Parteneriatului Estic. O prestație apreciată în cadrul evenimentului a avut dr. Elena Prus, directoarea Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale din cadrul ULIM și vicepreședintă ECSA MOLDOVA. Domnia a prezentat un studiu original, cu tema Europa pluriculturală: căutarea „sensus comunis” prin dialogul intercultural și interreligios, stârnind dezbateri aprinse la acest capitol.
02.06.2017Mai mult →

Absolventul Andrei Carandiuc, întreprinzător în Canada:
”ULIM a fost și este o universitate de top”

Andrei Carandiuc, absolvent cu studii de licență și masterat la ULIM, promoția 2003 a Facultății Științe Economice și a structurii acesteia - Filiera Francofonă Gestion et administration des entreprises, este fondatorul și proprietarul unei companii de transport în Canada - CA GLOBAL CARGO. Ocupația tânărului din prezent ține de gestiunea și managementul propriei afaceri. Până a da admiterea la ULIM, a urmat studii în Franța, la Université Stendhal – Grenoble III și la Centre Universitaire d’Études Françaises. În perioada ULIM, Andrei Carandiuc s-a specializat în relații economice internaționale și finanțe.
02.06.2017Mai mult →

Ina Cirimpei, fost lider influent al studenților ULIM, cu experiență de a lucra în Franța, China, India și Japonia

Ina Cirimpei este una dintre absolventele din anul 2008 cu diplomă de excelență a Facultății Științe Economice și Filialei Francofone Gestion et Administration des Entreprises. Grație pregătirii ULIM la standarde europene, tânăra a urmat doi ani de master în Franța, la Universitatea de la Nice Sophia-Antipolis - unul în inovare și knowledge management, iar altul în marketing și studii de piață. După fiecare master, a efectuat câte un stagiu profesional. Primul de un an a fost în cadrul unei societăți on-line de organizare a evenimentelor, iar al doilea stagiu a fost în Compania Amadeus, lider mondial în soluții IT, unde a fost recrutatată, ulterior, grație prestației reușite în perioada practicii.
01.06.2017Mai mult →

Ana Cazacu, studentă ULIM, deținătoarea locului I, la o competiție mondială de trialton, în Muntenegru

Ana Cazacu, studentă ULIM în anul I, la Facultatea Științe Economice și sportivă de performanță, a obținut locul I, la o competiție mondială de trialton - Ocean Lava Montenegro Triathlon, organizată, recent, în Muntenegru. Tânăra a devansat peste 20 de concurenți din mai multe țări ale lumii, din aceeași categorie de vârstă – între 18 și 24 de ani. După ce a revenit acasă, marea noastră câștigătoare a devenit feblețea PRO TV și PRIME TV, fiind invitată specială în cadrul unor emisiuni populare. Ana Cazacu a ajuns sportivă de frunte a unui concurs ce a constat din trei probe – parcurgere consecutivă a distanțelor: 1,9 km de înot, 90 km cu bicicleta și 21 km alergare, clasamentul făcându-se prin totalizarea rezultatelor obținute la fiecare probă.
01.06.2017Mai mult →

Ambasadorul Japoniei în RM a efectuat o vizită de curtoazie la ULIM

În cursul dimineții, Excelența Sa Masanobu Yoshii, ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în R. Moldova, a efectuat o vizită de curtoazie la ULIM. Diplomatul nipon a avut o întrevedere cu rectorul Andrei Galben, manifestând interes major față de parteneriatele și bunele practici ale ULIM, cunoscută prin deschidere față de proiecte academice de importanță internațională. Obiectivul esențial al vizitei a fost stabilirea unor relații de cooperare între ULIM și Ambasada Japoniei prin încheierea unui protocol de înțelegere în plan educațional și cultural.
31.05.2017Mai mult →

Profesoară ULIM, formatoare cu certificare internațională în soluționarea conflictelor

La Kiev, s-a desfășurat, timp de o săptămână, un nou workshop în cadrul proiectului internațional de formare și extindere a rețelei de mediatori Mediation with Groups and Building Mediation Bureaus East-West Dialogue-2017, derulat de Universitatea Hamburg și coordonat de prof. dr. Alexander Redlich, cu suportul financiar al German Academic Exchange Service (DAAD). Din grupul internațional de specialiști din R. Moldova (inclusiv regiunea transnistreană), Rusia, Kyrgyzstan, Azerbaijan și Ucraina, instruit de experți europeni, a făcut parte și dna Svetlana Haraz, șefa Catedrei Asistență Socială și Sociologie Nicolae Sali.
23.05.2017Mai mult →

ULIM și Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, partenerii unui proiect științific de rezonanță internațională

Facultatea de Litere a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, în colaborare cu Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale din cadrul Facultății de Litere ULIM, au organizat, timp de două zile, ediția a X-a Conferința Internațională Lexic Comun / Lexic Specializat, cu tema Democratizarea cunoașterii sau migraţia lexicului specializat spre lexicul comun. ULIM, partener științific fidel al acestei conferințe, a fost reprezentată de prim-vicerectorul Ana Guțu, doctor în filologie, profesor universitar și savant de renume european, cunoscut pentru cercetările sale în traductologie, terminologie, lexicologie, multilingvism și comunicare interculturală, management universitar și în alte domenii de interes strategic pentru comunitatea academică.
23.05.2017Mai mult →

Noi perspective de cooperare dintre ULIM și Universitatea din Cádiz

Săptămâna trecută, dna Valentina Ciumacenco, directoarea Centrului de Cooperare Internațională și dr. conf. univ. Ludmila Coada, șefa Școlii Doctorale Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării, s-au aflat în mobilitate academică în scop de formare, la Universitatea din Cádiz, Spania. Alături de peste 80 de universitari din 19 state ale UE și din vecinătatea acesteia, reprezentantele administrației ULIM au participat la săptămâna internațională, organizată în cadrul Programului Erasmus+.
22.05.2017Mai mult →