Noutăți

Facultatea de Litere și Centrul Universitar Nord din Baia Mare au încheiat un protocol de colaborare

Dr. profesor Horea Nașcu, delegat al Facultății de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM) al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, s-a aflat în vizită la ULIM. Domnia sa a avut o întrevedere cu prim-vicerectorul Ana Guțu cu privire la cooperarea între Facultatea de Litere ULIM și CUNBM. În urma discuțiilor, a fost semnat un protocol de colaborare între facultățile celor două instituții de învățământ superior.
22.05.2017Mai mult →

Profesori ULIM, alături de universitari din Europa şi SUA, la o conferință internațională, la Universitatea din Oradea

Un grup de cadre didactice, studenți masteranzi și doctoranzi de la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială participă, timp de trei zile, la Conferința Internațională A social Europe for youth: education to employment (O Europă socială pentru tineret: de la educație la ocuparea unui loc de muncă), organizată de Universitatea din Oradea, cu suportul Comisiei Europene și Programului UE Jean Monnet. Conform presei locale, aproape 80 de comunicări ştiinţifice sunt rostite de 85 de profesori universitari, cercetători, studenți doctoranzi și masteranzi din centre universitare din Europa și SUA.
19.05.2017Mai mult →

Organizarea studiilor superioare de masterat la ULIM

Conform planului de activitate a Senatului ULIM și Consiliului de Asigurare a Calității, procesul de organizare a studiilor de masterat la ULIM a fost supus evaluării anuale. Un raport în acest sens a fost prezentat de dna Ana Spînu, preşedinta Consiliului pentru Asigurarea Calităţii. Admiterea la studiile superioare de masterat se face pe bază de concurs, la care pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau al unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.
19.05.2017Mai mult →

Orientarea studenţilor în carieră, prioritatea ULIM
Circa 80% dintre proaspeții absolvenți ai instituției sunt angajați

Orientarea studenţilor în carieră şi inserţia absolvenţilor în câmpul muncii este tema unui studiu, realizat în anul academic 2016-2017, de dr. Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială și lansat în cadrul recentei întruniri a Senatului ULIM. Conform datelor cercetării sociologice, circa 80% dintre proaspeții absolvenți ai instituției sunt angajați. Aproximativ 60% dintre aceștia urmează studii de masterat și peste 50% dintre respondenți au locuri de muncă, potrivit domeniilor de formare profesională. Majoritatea tinerilor chestionați susțin că s-au angajat în primele trei luni după absolvirea ULIM.
18.05.2017Mai mult →

Calitatea studiilor și modernizarea continuă a procesului didactic, în atenția Senatului ULIM

Pe final de an academic, Senatul ULIM s-a întrunit la penultima sa reuniune. Evaluarea calității predării cursurilor, inclusiv a studiilor masterale și situația privind inserția în câmpul muncii a absolvenților – au fost chestiunile de primă importanță analizate. Prin decizia Senatului, pentru realizări excelente în activitatea didactică, dr. Angela Chirița, conf. univ. la Facultatea de Litere (decorată și de Ambasada Spaniei cu sediul la București, pentru promovarea limbii și culturii spaniole), dr. Vitalie Remeș, conf. univ. la Facultatea Biomedicină și Ecologie și dna Lilia Sârbu, angajata Contabilității ULIM, au fost distinși cu Medalia ULIM.
18.05.2017Mai mult →

Profesori și personal administrativ de la ULIM beneficiază de mobilități academice de formare la Universitatea din Cádiz

În cursul acestei săptămânii, dr. Ludmila Coadă, directoarea Școlii Doctorale Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării și dna Valentina Ciumacenco, șefa Centrului Cooperare Internațională, se află într-o vizită de studiu la Universitatea din Cádiz, Spania. Vizita a fost organizată în cadrul unor mobilități de formare ale Programului Erasmus+, disponibile pentru personalul didactic și nedidactic angajat la ULIM. La Universitatea din Cádiz, se reunesc reprezentanți ai instituțiilor partenere Erasmus+, în vederea instruirii acestora privind elaborarea unor noi strategii educaționale de internaționalizare și modernizare.
17.05.2017Mai mult →

Erasmus+ și noile perspective profesionale ale celor competitivi

Câștigătorii burselor Erasmus+ beneficiază de mobilități academice utile în formarea lor profesională. După un semestru de studii la Facultatea de Litere, Arte, Științe și Istorie din cadrul Universității Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis din regiunea de nord a Franței, Constantin Dascăl, student în anul III, la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, are certitudinea că își va găsi ușor un loc de muncă, la o companie franceză și chiar engleză, oricând va avea nevoie de job. A studiat doar în franceză, beneficiind de cursuri de perfecționare a acestei limbi - de opt ore pe săptămână, fapt ce i-a permis să își dezvolte abilitățile lingvistice și cele de comunicare
16.05.2017Mai mult →

Biblioteca ULIM își modernizează serviciile cu ajutorul partenerilor din Norvegia

Universitatea din Bergen, Norvegia, a găzduit, săptămâna trecută, o vizită de documentare a directorilor bibliotecilor universitare din R. Moldova, organizată în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova, finanțat de Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia (Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior). La întrunire a participat dna Irina Cerneauscaite, directoarea Departamentului Biblioteconomic (DIB), ULIM fiind partener împreună cu 18 biblioteci universitare din R. Moldova, Universitatea din Bergen şi Universitatea Transilvania din Brașov.
16.05.2017Mai mult →

Bursieri Erasmus+ ai ULIM au revenit după un semestru de studii de la Universitatea Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis din Franța

Universitatea Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis din Franța este una dintre instituțiile partenere de învățământ superior ale ULIM în cadrul Programului Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană prin EACEA (Educational, Audivisual & Culture Executive Agency) pentru activități în domeniile educației, culturii, tineretului și sportului, derulat în perioada 2014-2020. De la studiile de un semestru din Franța au revenit, recent, următorii bursieri ai ULIM din cadrul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Cristina Cuzminschi, Victor Podobnîi, Cristina Manic (toți studenți în anul II) și Constantin Dascăl (anul III).
15.05.2017Mai mult →

Studenții francofoni de la Universitatea din Craiova, instruiți de un profesor ULIM

La invitația Facultății de Litere și a Centrului de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității din Craiova, lectorul univ. Ghenadie Râbacov a predat o lecție formare pentru cariera didactică, cu tema Créer un répertoire d’activités pour l’enseignement /apprentissage de l’oral /écrit en classe de FLE, destinată studenților francofoni din anii terminali, viitori profesori de limbă franceză și lectorilor debutanți. Training-ul a fost organizat după modelul unei abordări de formare-acțiune participativă și interactivă, prin alternarea ședințelor de ordin teoretic cu ateliere practice ghidate (simulări, dialoguri, lucru în binom).
12.05.2017Mai mult →