Tempus

Tempus-Tacis SCM The Development of Quality Assurance System Within Selected Universities in Moldova

Proiectului Tempus-Tacis SCM The Development of Quality Assurance System Within Selected Universities in Moldova (SCM Tempus T005B05)

Tempus – TACIS Library

Tempus– TACIS Library

Tempus Crossmedia si Jurnalism

Proiectul Tempus IV ”Crossmedia und Qualitätsjournalismus. Innovationen für eine universitäre Journalistenausbildung in der vernetzten Gesellschaft” (”Crossmedia și Jurnalism de Calitate. Inovaţii pentru o formare jurnalistică universitară în societatea interconectată”)

Tempus Athena

Proiectul Tempus Promovarea sistemelor durabile şi autonome de învăţămînt superior în spaţiul estic 530465-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR

Predarea și învățarea inovativă a Studiilor Europene

(3 ani: decembrie 2013 – noiembrie 2016) - proiectul programului TEMPUS finanțat de UE. ULIM este unul din partenerii consorțiului alături de instituții din Moldova, Georgia, Ucraina, Marea Britanie și Belgia, Universitatea Maastricht din Olanda fiind coordonatorul proiectului.