Sedința cluster online „Promovarea și diseminarea proiectelor Erasmus+ în Republica Moldova”

Zilele Erasmus au rezultat în anul 2021 cu un record de 5600 evenimente organizate în 65 de țări din întreaga lume! În Republica Moldova, harta Zilelor Erasmus a înregistrat 5 evenimente, printre care ședința cluster online organizată de către Oficiul Național Erasmus+ la 15 octombrie. Tema evenimentului a fost ”Promovarea și diseminarea proiectelor Erasmus+ în Republica Moldova”, având ca scop să faciliteze schimbul de experiență, să prezinte bune practici și exemple de succes privind diseminarea proiectelor Erasmus+ și a rezultatelor acestora de către universitățile din țară.

85 de persoane, reprezentante a 25 instituții de învățământ superior, colegii și organizații non-guvernamentale au participat la ședință. Reprezentații a 6 universități din Moldova, și anume: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Agrară de Stat, au prezentat experiențele și succesele în ceea ce ține de promovarea proiectelor Erasmus+ în cadrul propriilor instituții. 

Evenimentul a fost deschis de către reprezentantul Ambasadei Uniunii Europene în Republica Moldova, ofițerul de program – Giuseppe Paglione și a Ministerului Educației și Cercetării, șeful Direcției Politici în domeniul învățământului superior – Nadejda Velișco.

Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost reprezentată de prorectorul pentru Relații Internaționale, conf. univ. dr. Valentina Ciumacenco.

Prorectorul Valentina Ciumacenco, a relatat despre experiența ULIM privind proiectele de Mobilitate Internaționala de Credite, mulțumind organizatorilor pentru oportunitatea oferită de a interacționa și face schimb de bune practici și exemple de succes privind diseminarea proiectelor Erasmus+ și a rezultatelor acestora.

”ULIM se poate mândri cu parcursul său european. Implementarea proiectelor europene facilitează procesele de internaționalizare a instituției și racordarea la standardele europene, fortifică excelența în educație și cercetare și facilitează dezvoltarea specializărilor inteligente”, a menționat prorectorul ULIM.

În  context, prorectorul pentru Relații Internaționale, a anunțat faptul că ULIM este partener în cadrul unui nou proiect ERASMUS+ „Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine (COOPERA)”, lansat în anul 2021. 

Pentru mai multe detalii despre proiect, publicul a fost încurajat să acceseze pagina oficială a proiectului:  https://coopera-project.ase.md/ 

Vă invităm să urmăriți înregistrarea video a ședinței cluster ”Promovarea și diseminarea proiectelor Erasmus+ în Republica Moldova”, dar și să vedeți agenda evenimentului.