Skip to main content

 

Activitatea internaţională a Universităţii
Libere Internaţionale din Moldova se caracterizează printr-o diversitate şi
complexitate deosebită. În decurs de aproape 20 de ani de activitate, ULIM a
semnat peste o sută de acorduri de colaborare cu misiunile diplomatice
acreditate la Chişinău, Bucureşti şi Kiev, cu instituţii de învăţămînt superior
din România (Universitatea Hyperion, Agenţia Universitară Francofonă, Academia de Studii Economice, Bucureşti; Universitatea din Craiova; Şcoala Doctorală, Universitatea din Bucureşti; Universitatea Lucian Blaga, Sibiu ; Şcoala Doctorală, Universitatea din Bucureşti; Institutul Cultural Român, Agenţia universitară Francofonă; Universitatea Apollonia, Iaşi ), Franţa (Universite Montesquieu Bordeaux -IV ; Agenţia Universitară Francofonă, Universite dOrleans
; Universite de Poitiers; Universite de Lyon; Universite de Nantes; L’Universite de Marc Bloch, Strasbourg II; Jean Monnet University, Saint-Etienne; Universitate Paris Sorbonne (Ecole Doctorale) ), SUA (Commonwealth University, Virginia; Oklahoma State University; University of Bridgeport, Connecticut ); Italia (Universitatea din Bari ; Universitatea Liberă din Roma), Cehia
(Universitatea “Tomas Bata”, Zlin), Germania ( Institutul Leipzig Moldova din Leipzig), China
(Ministerul Educaţiei), Coreea de Sud (Universitatea de Stat din Seul; Hanyang University; Universitatea Gimcheon; Korea National University of Transportation), Canada (University of Ottawa), Polonia, Spania ( Universitatea Cadiz; Universitat Rovira i Virgili), Belgia (Universite de Liege ), Bulgaria ( Universite de Sofia Saint Kliment Ohridski), Federaţia Rusă ( Московский Государственный Областной Гуманитарный Институт; Academia Rusă de Servicii de Stat pe lingă
Preşedintele Rusiei), Ucraina (Universitatea Națională Iurii Fedkovici), Belarus( Минский Институт Управления ),
Turcia ( Suleyman Demirel University ; Hacettepe University; Ankara Bilge University), Georgia (Universitatea de stat Ilya, Tbilisi
) , etc.

ULIM
desfăşoară o colaborare strînsă cu următoarele organizaţii internaţionale:
OSCE, UNICEF, Consiliul Europei, Fondul Monetar Internaţional, AEGEE, AIESEC,
UNHCR, EIDHR, EUBAM, OIM, NORLAM, Lions Club International, Uniunea Latină,
etc.

În
cadrul ULIM activează reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale precum Centrul
de Cultură şi Limbă Coreeană “Se Jong” (Kim Won Sim, Han Ho Jin), Confucius
Institute (Zhao Huangai, Xiang Jilin Reuben, Ma Linjuan), care ţin prelegeri
academice alături de profesorii veniţi din Polonia (Jaroslaw Kurp) şi Turcia (Ismail
Onur).

Datorită
relaţiilor strînse cu ambasadele acreditate în Moldova, România, Ucraina şi nu
numai, cît şi schimbului academic fructuos, studenţii ULIM şi persoanele din
afara universităţii pot să frecventeze, gratis, cursurile de limbi străine
(germană, spaniolă, poloneză, turcă, chineză, coreeană) organizate în cadrul
universităţii.

ULIM
este un local excelent pentru vernisarea diferitor expoziţii, desfăşurarea
festivalelor internaţionale de film (“ULIM International Lecturer’s Movie
Festival 2010”, “Festival de Cine Mexicano”, “German-Austrian Film Nights”),
cît şi a altor manifestări culturale de ordin internaţional.

Doar
pe parcursul anului academic precedent la ULIM au avut loc peste 100 de
evenimente internaţionale, organizate în cooperare cu ambasade sau organizaţii
internaţionale. Pentru ULIM a devenit deja o tradiţie ca în urma încheierii acordurilor de colaborare cu misiunile diplomatice acreditate la Chişinau, Bucureşti şi Kiev să fie inaugurate  “Aulele” statelor respective în incinta ULIM şi
care au transformat universitatea într-o “galerie internaţională”.

Dupa intense negocieri, începînd cu luna mai, 2013, autenticitatea diplomelor Universității Libere Internaționale din Moldova a fost recunoscută de către Consiliul Învățământului Superior din Turcia.

Așadar, orice tânăr turc care va studia la ULIM va putea obține aici o diplomă valabilă în țara sa, după cum și orice tânăr din R. Moldova, care va absolvi ULIM, va avea posibilitate să muncească în Turcia pe specialitatea înscrisă în diploma sa. Recunoașterea diplomelor ULIM de către Turcia se datorează eforturilor perseverente ale acestei universități de a se alinia la standardele internaționale din domeniul învățământului superior. Acest succes remarcabil este rezultatul managementului de performanță dezvoltat de ULIM, în frunte cu academicianul Andrei Galben. Și, întrucât între Republica Moldova şi Republica Turcia nu există deocamdată un  Protocol de Colaborare în domeniul Educaţiei, rezultă că meritul este exclusiv al acestei universități.