Skip to main content

Universitatea  Liberă Internațională din Moldova anunță organizarea concursului de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea  A Coruña (UDC), SPANIA  care oferă o bursă de mobilitate cu durata de 5 zile  pentru personalul didactic și non didactic de la domeniile Tehnologii informaționale și Litere, ULIM.

Pentru mai multe detalii aici.

!!!  Dosarele de candidatură vor fi depuse până la 10 martie 2024(International Staff Week) \ 25 mai (International Summer School (ISS)) la responsabilul de relații internaționale din cadrul Centrului Cooperare Internațională ULIM, biroul 443, et. IV.

Rezultatele finale ale selecției candidaților vor fi anunțate de către Universitățile gazdă în termene utile.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

-Curriculum Vitae redactat în limba engleză (formular Europass +)

-Adeverință de angajare eliberată de serviciul Resurse Umane

-Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității

-Plan de predare /formare

Criterii de selecție:

Criterii eliminatorii de eligibilitate

Candidatul trebuie să fie angajat al ULIM (cel puțin, 3 ani consecutivi, full-time)

Candidatul are dosarul  de concurs corect și complet.

Criterii de departajare

Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuează mobilitatea – dovedită prin Certificat de competență lingvistică si/sau prin mobilități Erasmus anterioare.

Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun.

Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.