Skip to main content
Cultura indiană americană a
fost celebrată la ULIM

 

Conectarea studenţilor şi profesorilor la valorile şi
standardele internaţionale, atât din domeniul învăţământului, cât şi din alte
domenii – politică, diplomaţie, economie, ştiinţă, cultură etc. – constituie un
proces continuu la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.  ULIM este considerat, nu întîmplător, un
veritabil lăcaș al învățămîntului, științei și culturii. ULIM recunoaște importanța contactului direct cu
vorbitori nativi de limbă străină și investește constant în crearea de noi
oportunități în acest sens. Pe baza acordurilor bilaterale sau a participării
la programe internaţionale de cooperare academică, ULIM poate să trimită
lectori de limbă şi civilizaţie românească la universităţile partenere şi să
primească lectori străini în cadrul lectoratelor sale. Aceasta constituie o
componentă importantă a procesului de internaționalizare al Universității,
jucând un rol important în ceea ce privește îndepărtarea barierelor culturale
și familiarizarea tinerilor studenți cu aspecte mai mult sau mai puțin
cunoscute, specifice unei civilizații străine.

În acest
context, ULIM  a fost gazda unui
eveniment cultural de anvergura la data de 2 decembrie curent, celebrînd
Cultura Indiană americană alături de formația 
Dansatorii triburilor băştinaşe. Comunitatea academică de la ULIM a fost
onorată de a fi printre primii spectatori a unui show inedit organizat grație
Ambasadei SUA la Chisinau. De menționat, colectivul „Dansatorii triburilor băştinaşe”
este  un grup de indieni americani, care
vor concerta in Moldova in perioada 2-6 decembrie. „Dansatorii triburilor
băştinaşe” depun eforturi pentru a instrui şi distra publicul de toate vârstele
prin intermediul unei lumi inundate de frumuseţea, măiestria şi maiestatea
muzicii şi dansului amerindian. Deasemnea, depun eforturi pentru a motiva şi
consolida diverse comunităţi în vederea suplinirii lacunelor culturale prin
intermediul tradiţiilor indigene.

 

Publicul prezent la acest
eveniment a rămas plăcut impresionat de tradițiile indigene,  podoabe multicolore, răpăit energic de tobe,
dans impresionant și mișcări flamboaiante moștenite de la strămoșii lor.  De asemenea, 
la finele evenimentului, studenții au avut posibilitatea de a participa
la un master class oferit de către reprezentanții formației indiene.

 

Mai multă informație despre Formația Native Pride Dancers puteți găsi  accesând : https://www.facebook.com/events/554640027958195/


 http://www.nativepridearts.org/nativepridedancers.html sau https://www.facebook.com/pages/Larry-Yazzie-and-The-Native-Pride-Dancers/116359428430927