Skip to main content

Centrul pentru Cooperare Internaţională (CCI ULIM) a fost instituit
prin hotărîrea Senatului ULIM din mai, 2007.  

Centrul activează ca structură centrală în
gestionarea activităţilor internaţionale ale universităţii. 

Misiunea Centrului pentru Cooperare
Internaţională este de a susţine strategia de internaţionalizare a
Universităţii, de a promova imaginea ULIM ca forum de educaţie, ştiinţă şi
cultură în Moldova şi în lume. 

Pentru a-şi îndeplini misiunea, Centrul
pentru Cooperare Internaţională acţionează în următoarele direcţii: 

 • Semnarea acordurilor de colaborare cu instituţii de
  învăţămînt superior din diferite ţări; 

 • Dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre Universitate
  şi misiunile dipomatice acreditate în Republica Moldova ; 

 • Organizarea manifestărilor ştiinţifice şi educaţionale
  internaţionale ; 

 • Mobilitatea academică a
  studenţilor şi cadrelor didactice; 

 • Selectarea partenerilor pentru diverse programe
  internaţionale; 

 • Popularizarea, în mass-media,
  a acţiunilor desfăşurate în cadrul Universităţii.