Skip to main content

Scopul proiectului este de a spori eficiența, calitatea și excelența capacităților universităților din Moldova și din Armenia, în domeniul cercetării și al capacităților de cercetare științifică, ținând cont de nevoile actuale și viitoare ale mediului socio-economic ale ambelor țări și de cele mai bune practici ale Uniunii Europene. Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+.

Grupul țintă al proiectului sunt cadrele universitare din Republica Moldova, cercetători, studenți şi administratori, care participă sau care au scopul de a participa la această colaborare internațională.

Obiectivul general al prezentului proiect constă în consolidarea capacităților de cercetare și a capacităților Open Science ale instituțiilor de învățământ superior din Moldova și Armenia.

Activităţile proiectului:

– Elaborarea legislaţiei naționale și politicilor instituționale legate de știința deschisă din Moldova și Armenia.
– Consolidarea funcției universitare, prin crearea depozitelor digitale la fiecare universitate partener din Moldova și Armenia
– Creșterea capacităților instituționale pentru furnizarea unui sprijin eficient cercetătorilor în ceea ce privește implementarea principiilor științifice deschise în domeniul educației și excelenței în cercetare.

Ca rezultate a proiectului dat, ASEM, împreună cu partenerii, își propune să adopte politici naționale și instituționale referitoare la cercetare și științe deschise în Republica Moldova și Armenia. Totodată, să fie create depozitele digitale la toate instituțiile de învățământ partenere integrate în platformele științei deschise din fiecare țară pentru a-și dezvolta infrastructura și interoperabilitatea.

La nivel de individual, se propune să fie dezvoltate capacitățile de cercetare umană pentru a asigura implementarea durabilă a principiilor științifice deschise și pentru a spori incluziunea socială și responsabilitatea cercetării finanțate din fonduri publice.

Detalii suplimentare despre proiect, parteneri dar și activitățile sale, găsiți pe www.minerva-project.space

3 Comments

Leave a Reply