Skip to main content
Istorii de succes​

Profesori ULIM în mobilitatea academică de formare la Universitatea din Cadiz

By June 29, 2018May 29th, 2024No Comments

În perioada 18-22 iunie 2018, Valentina Ciumacenco, directorul Centrului de Cooperare Internațională și Ludmila Coada, dr., conf. univ., Directorul Școlii Doctorale în Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării s-au aflat în mobilitate academică în scop de formare la Universitatea Cadiz din Spania (UCA). Reprezentantele ULIM au participat alături de peste 60 de reprezentanți ai altor universități din 14 state din UE și Vecinătatea UE la săptămâna internațională organizată în cadrul Programului Erasmus+.

Pe parcursul săptămânii internaționale, Valentina Ciumacenco și Ludmila Coadă au participat la sesiunile și întrunirile de lucru conform programului evenimentului, care s-au axat atât pe schimbul de experiență și împărtășirea bunelor practici, cât și pe noile perspective de cooperare inter-universitară.

Reprezentantele ULIM s-au familiarizat cu programele de studii (trei cicluri) ale Universității gazdă, cu facultățile, activitățile didactice și de cercetare, vizitând campusurile universitare și având întrevederi cu factori de decizie ai Universității Cadiz.

Vizita de lucru la Universitatea Cadiz s-a axat și pe intensificarea și oportunitățile de extindere a cooperării dintre Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea Cadiz, atât în cadrul programelor europene, cât și în domenii de interes comun, incluzând cooperarea științifică.

„Experienţa Erasmus trăită la Universitatea UCA a prezentat un mare plus pentru dezvoltarea propriilor aptitudini şi pentru realizarea schimbului de experienţe profesionale prin cunoaşterea sistemului de învăţământ din Spania, explorarea noilor idei despre Programul ERASMUS şi transferul de cunoştinţe. Nu în ultimul rând, această experienţă ne-a dat posibilitatea de a compara modul în care sunt organizate şi funcţionează Școlile Doctorale, Centrul de Parteneriate Academice, Centrul de Cooperare Internaţională, precum şi activităţile pe care le desfăşoară aceste structuri instituţionale”, menționează Valentina Ciumacenco.
„De asemenea, prin participarea la acest eveniment, am contribuit la întărirea relaţiilor de colaborare cu universitatea gazdă. Am stabilit totodată contacte noi în scopul dezvoltării unor relaţii de parteneriat cu ULIM pentru depunerea de proiecte comune cu finanţare europeană”, a declarat doamna Ludmila Coada, dr., conf. univ.

În context, amintim că șase studenți de la ULIM se află în mobilitate de studii pe parcursul acestui semestru la instituția parteneră, Universitatea din Cadiz: este vorba despre trei studenți, de la facultatea de Litere și alți trei de la specialitățile Relații Internaționale, Drept, Business și Administrare, care s-au integrat perfect atât în colectivitatea studenţilor spanioli cât şi în grupul de iniţiativă ERASMUS STUDENT NETWORK Cadiz.

Vom reveni cu mai multe detalii despre experienţele ERASMUS trăite la Universitatea Cadiz de către membrii comunităţi academice ULIM