Skip to main content

Conferinţa s-a desfăşurat în sala Mediatecii din incinta Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Evenimentul a fost moderat de către Dna Viorica Ţîcu, lector universitar, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, ULIM.

Lucrările conferinţei au demarat printr-o şedinţă de deschidere, care a subliniat importanţa forului ştiinţific respectiv în context istoric și politic european. La deschiderea evenimentului au rostit discursuri înalţii oaspeti, printre care Dl.  Gyula Levente Sass, Consul General, Ambasada Ungariei în Republica Moldova; Dl. Gheorghe Postică, profesor universitar, dr. hab., (Vice-ministru Culturii al Republicii Moldova) care au reliefat importanța raporturilor bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Ungaria.

 De asemenea, la conferință au fost prezenți doi reputați experți în domeniul relațiilor internaționale, dl. Arcadie Barbăroșie, Director Executiv al Institutului de Politici Publice, din Republica Moldova și dna.Victoria Bucătaru, Director de programe, Asociația pentru Politica Externă, au subliniat importanţa parteneriatelor şi a colaborării inter-universitare și au urat tuturor celor care şi-au asumat înalta responsabilitate de a se angaja în procesul de educare a tinerei generaţii de specialişti competenţi, care să contribuie la dezvoltarea relaţiilor moldo-maghiare.

Prezentarea comunicărilor în cadrul atelierelor separate: Relațiile politice Ungaria-Republica Moldova și Relațiile Ungariei cu Republica Moldova în contextul proceselor integraționiste euro-atlantice, a permis acordarea unei atenţii sporite polemicilor, dezbaterilor şi discuţiilor legate de evoluția relațiilor diplomatice, cooperarea economică şi culturală a Republicii Moldova cu Ungaria, procesul de integrare a Ungariei în Uniunea Europeană: lecţii şi experienţe pentru Republica Moldova, experienţa Ungariei în NATO: oportunităţi pentru Republica Moldova.

Prin abordarea complexă, sistemică, integrată şi interdisciplinară a problemelor formulate, în paralel cu reevaluarea şi reconsiderarea diverselor procese, fenomene şi evenimente de o importanţă majoră pentru relaţiile diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Ungaria.

Participanţii la conferinţă şi-au propus să analizeze relaţiile moldo-maghiare din mai multe perspective, mai ales în contextul procesului de europenizare a Republicii Moldova, cât şi din punct de vedere practic, evidenţiind metodele de cooperare interstatală în aspect politic, economic şi cultural; să faciliteze şi să stimuleze schimbul de dialog a diverselor moduri de abordare. Programul conferinţei a fost conceput sub forma secţiunilor de comunicări, urmate de dezbateri între studenții-participanți de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Stat de Relații Internaționale cu preocupări în domeniul relațiilor internaționale dornici de a-şi îmbogăţi cunoştinţele cu informaţii inedite, recente, bazate pe cercetare şi experienţă profesională.

Toate comunicările susţinute în cadrul Conferinţei, în ideea de a asigura o mai mare vizibilitate naţională şi internaţională, vor fi publicate într-un volumul special.