Skip to main content
În perioada 30 ianuarie – 03 februarie 2023 la Universitatea din Cadiz, Spania a avut loc Săptămâna Internațională ”Predarea și Cercetarea în Științele Sociale și ale Comunicării”, eveniment desfășurat în cadrul programului Erasmus+KA107. Forumul internațional a întrunit cadre universitare și cercetători științifici din peste 17 Universități din diverse spații geografice (Europa, Asia Mijlocie, Africa de Nord), printre care s-au aflat și reprezanți ai ULIM, Doamna Coadă Ludmila, dr. conf. univ. la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism și Doamna Balode Neli, dr., lector univ. la Facultatea Științe Sociale și ale Educației.
Evenimentul a avut drept scop familiarizarea cu programele de studii, proiectele de cercetare și inițiativele de mobilitate academică ale universităților participante în vederea identificării oportunităților de cooperare științifică și didactică. În decursul celor cinci zile de lucru, colegele noastre au prezentat programele de studii ale facultăților respective, tematica proiectelor de cercetare derulate, precum și domeniile de interes și competența științifică de care dispune personalul didactico-științific ULIM. Aceasta a permis anunțarea intențiilor de aderare la diverse platforme și rețele de cercetare în ariiile tangențiale interesului științific al comunității noastre academice. În acest context, au fost adresate mai multe invitații către corpul academic al Universității din Cadiz și ale altor Universități în vederea lărgirii domeniilor de cooperare internațională, în particular – întruniri științifice/seminare tematice, coordonare în comun a tezelor de doctorat, mobilitate academică pentru studenți și cadre didactice.

2 Comments

  • When you have doubts about your children’s activities or the safety of their parents, you can hack their Android phones from your computer or mobile device to ensure their safety. No one can monitor around the clock, but there is professional spy software that can secretly monitor the activities of Android phones without making them aware.

  • Track phone says:

    Monitor phone from anywhere and see what’s happening on target phone. You will be able to monitor and store call logs, messages, social activities , images , videos, whatsapp and more. Real-time monitoring of phones, No technical knowledge is required, no root is required.

Leave a Reply