Skip to main content

În data de 4 noiembrie 2021, Oficiul Național Erasmus+ a realizat prima acțiune de monitorizare a proiectului COOPERA – “Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine” (ref. nr. 617490) cu scopul de a urmări rezultatele în procesul de implementare a proiectului. Evenimentul a avut loc în format online, pe platforma Zoom.

cropped-cov2222.png

Doamna Olesea SÎRBU, Dr., coordonatoarea proiectului COOPERA, prorector pentru relații internaționale și proiecte europene al Academiei de Studii Economice din Moldova a prezentat situația la zi privitor la activitățile realizate conform celor șapte pachete de lucru.

Realizări și obstacole de implementare a activităților proiectului COOPERA în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova au fost prezentate de către Lilia COVAŞ, manager de proiect.

Coordonatorii instituționali al Universității Tehnice din Moldova și Universității Libere Internaționale din Moldova, în persoana doamnei Valentina CIUMACENCO, prorector Relații Internaționale au prezentat rezultatele obținute până la momentul actual. Rezultatele și obstacolele la nivel național au fost prezentate de către  doamna Nadejda VELIȘCO, șef Direcție politici în domeniul învățământului superior al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Vizita de monitorizare s-a finalizat cu sesiunea de întrebări și răspunsuri și a fost încheiată  de către doamna Claudia MELINTE, coordonator al Oficiului Național Erasmus+. 

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe pagina web a proiectului COOPERA: https://coopera-project.ase.md/ și pagina web instituționalăa proiectului COOPERA: http://coopera-project.ulim.md

5 Comments

Leave a Reply