Skip to main content
Implementate

Accompagnement des universités dans leurs démarches internes d’assurance qualité (UniQua)

By June 30, 2023No Comments

Coordonatorul: Universitatea Economică Simon Kuzneț din Harkov, Ucraina
Durata: decembrie 2013 – noiembrie 2015
Obiectivele generale:
– Susținerea strategiilor de dezvoltare a universităților;
– Sprijinul universităților-partenere în autoevaluarea acțiunilor lor educaționale și definirea propriilor strategii prin crearea unui instrument de evaluare internă;
– Dezvoltarea procedurilor interne de asigurare a calității în scopul elaborării recomandărilor privind ameliorarea situației în domeniul de guvernanță universitară al universităților-membre din regiunea Europei centrale și orientale;
– Conjugarea eforturilor universităților-membre în vederea elaborării unui ghid metodologic de evaluare a calității;
– Perenizarea rezultatelor proiectului.

Impactul ştiinţific, economic, social al rezultatelor obţinute sau aşteptate:

 • Dezvoltarea culturii în domeniul de asigurare a calității în procesul didactico-științific existente în universitățile-partenere;
 • Crearea rețelei responsabililor pentru asigurarea calității în procesul didactico-științific din cadrul universităților-partenere;
 • Îmbunătățirea sistemelor existente de asigurare a calității cu respectarea valorilor și specificului fiecării din universitățile-partenere;
 • Difuzarea bunilor practici în domeniul de asigurare a calității în procesul didactico-științific în regiunea Europei centrale și orientale;
 • Încurajarea participării reprezentanților din mediul profesional în activitățile universitare legate de asigurarea calității.

 Parteneri proiect: Universitatea Economică Simon Kuzneț din Harkov, Ucraina ; Universitatea Tehnică din Donețk, Ucraina ;  ULIM ;  Universitatea de Stat Ilia din Tbilissi, Georgia ; Universitatea de Relații internaționale și limbi ale lumii Ablai Khan din Almaty, Kazakhstan ; Universitatea din Liège, Belgia ; Universitatea din Craiova, România.

 Organizaţia finanţatoare: Agenția Universitară a Francofoniei

Costul proiectului: 44 mii euro

 Rezultate:

 2013

Obiectivele specifice: stabilirea universităților-partenere ale proiectului, descrierea proiectului, elaborarea dosarului pentru depunerea proiectului la AUF (iunie 2013);

Componenţa nominală a grupului de creaţie: Maksym Kolisnyk (Universitatea Economică Simon Kuzneț din Harkov, Ucraina ); Guennady Kliaguine (Universitatea Tehnică din Donețk, Ucraina );  Ludmila Hometkovski (ULIM );  Leia Khomeriki (Universitatea de Stat Ilia din Tbilissi, Georgia ); Gulnar Askarova (Universitatea de Relații internaționale și limbi ale lumii Ablai Khan din Almaty, Kazakhstan ); Catherine Vandeleene (Universitatea din Liège, Belgia ); Dumitru Topan (Universitatea din Craiova, România).

Rezultatele obţinute: obținerea proiectului cu durata de 24 luni (decembrie 2013 – noiembrie 2015).

 2014

Obiectivele specifice: analiza sistemelor existente de asigurare a calității în universități; redactarea raportului de sinteză în urma audierii tuturor universităților participante în cadrul proiectului.

Componenţa nominală a grupului de creaţie: Maksym Kolisnyk (Universitatea Economică Simon Kuzneț din Harkov, Ucraina ); Illya Navka (Universitatea Tehnică din Donețk, Ucraina );  Ludmila Hometkovski (ULIM );  Tea Nadiradze (Universitatea de Stat Ilia din Tbilissi, Georgia ); Gulnar Askarova (Universitatea de Relații internaționale și limbi ale lumii Ablai Khan din Almaty, Kazakhstan ); Dominique Thewissen (Universitatea din Liège, Belgia ); Gabriela Iacobescu (Universitatea din Craiova, România).

Rezultatele obţinute/așteptate:

 • desfășurarea primei ședințe de schimb de experiență în domeniul de asigurare a calității și elaborarea raportului de sinteză cu privire la analiza sistemelor de asigurare a calității ale universităților-partenere (Universitatea din Craiova, martie 2014);
 • organizarea unei ședințe ale grupului de creație prin sistemul de videoconferință din cadrul Centrelor de Reușită Universitară în scopul schițării ghidului metodologic de (auto)evaluare a calității procesului didactico-științific în universitățile participante la proiect (toate universitățile-partenere, mai 2014);
 • Analiza bunilor practici în domeniul de asigurare a calității din Uniunea Europeana și colectarea propunerilor din partea universităților în vederea elaborării ghidului metodologic (Universittaea din Liege, noiembrie 2014).

 2015

Obiectivele specifice: validarea propunerilor parvenite din partea universităților-partenere; redactarea colectivă a ghidului metodologic de (auto)evaluare a calității procesului didactico-științific.

Componenţa nominală a grupului de creaţie: Maksym Kolisnyk (Universitatea Economică Simon Kuzneț din Harkov, Ucraina ); Illya Navka (Universitatea Tehnică din Donețk, Ucraina );  Ludmila Hometkovski (ULIM );  Leia Khomeriki (Universitatea de Stat Ilia din Tbilissi, Georgia ); Gulnar Askarova (Universitatea de Relații internaționale și limbi ale lumii Ablai Khan din Almaty, Kazakhstan ); Dominique Thewissen (Universitatea din Liège, Belgia ); Catherine Vandeleene (Universitatea din Liège, Belgia ) ; Gabriela Iacobescu (Universitatea din Craiova, România).

Rezultatele obţinute/așteptate:

 •  Elaborarea planului de acțiuni în vederea implementării ghidului;
 •  Punerea în aplicare a ghidului în instituțiile-partenere;
 •  Publicarea ghidului pe site-urile instituționale, BECO și CONFRECO