Skip to main content
Implementate

Predarea și învățarea inovativă a Studiilor Europene

By June 30, 2023No Comments

(3 ani: decembrie 2013 – noiembrie 2016) – proiectul programului TEMPUS finanțat de UE. ULIM este unul din partenerii consorțiului alături de instituții din Moldova, Georgia, Ucraina, Marea Britanie și Belgia, Universitatea Maastricht din Olanda fiind coordonatorul proiectului.Proiectul INOTLES este preconizat pentru a contribui la reformarea curriculară și modernizarea învățământului superior în Georgia, Moldova și Ucraina, prin implementarea metodelor inovative în cadrul cursurilor programelor de masterat în Studii Europene.

INOTLES favorizează cooperarea partenerilor din spațiul Parteneriatului Estic și a centrelor universitare de excelență din UE cunoscute pentru performanțele în domeniul metodelor de predare (incluzând e-learning, învățarea bazată pe probleme, simularea etc.).

Obiective:

  • Promova convergența cursurilor de bază vizând Studiile Europene între EU, Moldova, Georgia și Ucraina.
  • Promova învățarea inovativă și dezvoltarea abilităților practice la cursurile programelor de masterat Studii Europene predate de universitățile din UE și din statele Parteneriatului Estic;
  • Disemina beneficiile predării inovative în cadrul cursurilor programului Studiilor Europene la nivel local, național și internațional;
  • Organizarea trening-urilor cu focusarea pe metodele inovative de predare a Studiilor Europene;
  • Fortifica competitivitatea, angajarea în câmpul muncii și flexibilitatea în concordanță cu cerințele pieții muncii.

Finalități:

  • Crearea Centrelor de Studii Europene
  • Elaborarea programelor analitice pentru șase cursuri individuale în cadrul programelor de masterat vizând Studiile Europene
  • Diversificarea metodelor inovative în procesul de predare a  Studiilor Europene.

 

Vezi mai multe detalii, accesând website-ul proiectului:

 http://www.inotles.eu/tempus-project-innovating-teaching-and-learning-european-studies