Skip to main content

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a acordat Universității Libere Internaționale din Moldova la sfârșitul anului 2023 calificativul „ACREDITARE” obținut de ULIM în urma evaluării externe a calității la nivel instituțional (Decizia ARACIS Nr. 6972/21.12.2023). Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a aprobat acreditarea instituțională, pentru o perioadă de 5 ani (Ordin Nr. 99/31.01.2024).

ULIM este singura instituție privată de învățământ superior care a obținut această calificare internațională în urma depunerii Raportului de autoevaluare a asigurării calității academice și vizitei de evaluare a comisiei ARACIS.

Toate cele 16 programe la licență și 19 programe la masterat, sunt autorizate sau acreditate, procedurile fiind realizate în strictă conformitate cu Codul Educației și cu regulamentele și metodologiile stabilitate fie de Ministerul Educației și Cercetării, fie de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova. Asigurăm o comunicare continuă cu studenții, cu absolvenții și angajatorii prin intermediul cadrelor didactice și al instrumentelor care le avem la nivel instituțional, pentru a modifica și conținutul programelor de studii, și conținutul curriculelor, și procesul de predare-învățare așa ca să facem față și necesităților studenților, și necesităților pieței muncii.

Acest rezultat notabil încununează efortul de mai mulți ani ai corpului didactico-profesoral al universității și confirmă poziționarea ULIM ca o instituție puternică de educare și formare a capitalului uman. Transmiterea cunoștințelor și a competențelor de bază sunt orientate spre formarea profesională, dar și cea de cercetare, deschise spre realitățile lumii antreprenoriale, politice și sociale, spre problemele de ordin intelectual și moral ale noului secol. Conducerea universității îi felicită și îi mulțumește pe toți cei care și-au adus aportul și le dorește succese inspirate și în continuare!

Știrea Reflectată în Mass-Media: