Skip to main content

Universitatea  Liberă Internațională din Moldova anunță organizarea concursului de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la instituția parteneră Erasmus+ Universitatea Osijek din Pozega, Croația care oferă o bursă de mobilitate pentru personalul didactic și non didactic, pentru participare la Săptămâna Internațională care va avea loc între 8-13 aprilie 2024.

 

A se veda domeniile disponibile și actele necesare aici

Alte detalii disponibile la acest link: https://cci.ulim.md/erasmus-pentru-personalul-universitar-al-ulim/

 

!!!  Dosarele de candidatură vor fi depuse până la 15 martie 2024 (International Staff Week) la responsabilul de relații internaționale din cadrul Centrului Cooperare Internațională ULIM, biroul 443, et. IV.

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

-Curriculum Vitae redactat în limba engleză (formular Europass +)

-Adeverință de angajare eliberată de serviciul Resurse Umane

-Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității

-Plan de predare /formare