Skip to main content
În data de 29 martie, ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova a avut onoarea să primească vizita de curtoazie a E.S. Uygar Mustafa SERTEL, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Turcia în Republica Moldova.
În cadrul întrevederii cu Rectorul conf. univ., dr. Ilian Galben și cu echipa managerială ULIM, a fost exprimată dorința de colaborare şi de consolidare a relațiilor bilaterale, de dezvoltare în continuare a parteneriatelor cu universitățile din Turcia, relevând-se interesul și disponibilitatea de a identifica mijloace noi de cooperare.
În cadrul dialogului, Prorectorul pentru Relații Internaționale ULIM, Valentina Ciumacenco, dr. conf. univ., a făcut o scurtă trecere în revistă a celor mai importante proiecte derulate, parteneriate existente în colaborare cu instituțiile de profil din Turcia, care promovează schimburile academice și transferul de cunoștințe între Republica Moldova și Turcia.
Au fost aduse în discuție și instituțiile de cercetare care colaborează cu ULIM, punându-se accentul pe schimbul de experiență și transferul de cunoștințe între cercetători și specialiști din cele două țări.
Conducerea ULIM a subliniat interesul și deschiderea Universității Libere Internaționale din Moldova pentru alte proiecte și parteneriate cu universități de profil din Turcia.
Rectorul ULIM a exprimat recunoștință Ambasadei Republicii Turcia pentru colaborare de durată și susținere constantă a lectoratului de limbă și cultură turcă în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova.
Datorită acestui parteneriat, în cadrul ULIM, activează cadre didactice ce predau în limba turcă și beneficiază de suport și asistență din partea Ambasadei Republicii Turcia, contribuind astfel la dezvoltarea și promovarea învățământului superior în cadrul universității.
De partea sa, Ambasadorul Uygar Mustafa SERTEL și-a exprimat aprecierea față de nivelul înalt de calitate al programelor și al infrastructurii ULIM, subliniind că ULIM a reușit să impresioneze prin excelența academică, inovație și deschiderea către noi proiecte și colaborări.
Un alt moment important al vizitei a fost dedicat aprecierii aduse activității prodigioase desfășurate de lectorul Dr. Kayhan Inan în cadrul Centrului de Limba și Cultură Turcă, ULIM și prezentat salutul călduros de bun venit noului profesor desemnat, dl. Adem KOÇ, dr., conf.univ. de la Universitatea Osmangazi, Eskişehir, Turcia.
Vizita Ambasadorului Uygar Mustafa SERTEL, a evidențiat angajamentul Universității Libere Internaționale din Moldova de a promova inovația, excelența și colaborarea internațională, oferind o platformă propice pentru dezvoltarea proiectelor comune și a legăturilor durabile între Moldova și Turcia.
Universitatea Liberă Internațională din Moldova exprimă recunoștință față de E.S. Uygar Mustafa SERTEL și delegația turcă pentru vizita constructivă, ne angajăm să consolidăm legăturile academice și culturale între cele două țări și să promovăm excelența în educație și cercetare.