Skip to main content

Bundestagul German invită şi în anul 2025 tineri absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, la Berlin. Activând în cadrul biroului unui deputat german să cunoască sistemul parlamentar german, procesele decizionale în politică precum şi să acumuleze experienţă practică privind activitatea parlamentară. În afară celor ce preced, în cadrul acestui program interesant, cu durata de 5 luni, bursierii pot frecventa în mod gratuit prelegeri la universităţile din Berlin.

Cei care vor aplica trebuie să fie născuţi după 1 martie 1995 şi să posede cunoştinţe foarte bune de limbă germană pentru a putea urma programul. Programul va dura de la 1 martie până la 31 iulie 2025.

Participanţii vor primi o bursă lunară. În mod suplimentar vor fi preluate şi costurile de asigurare în caz de boală, accidente şi de răspundere civilă pentru studenţi. În afară de aceasta se acordă cazare gratuită sau, în cazul în care candidatul decide cazarea pe cont propiru, se va oferi o contribuţie lunară pentru aceste cheltuieli. Cheltuielile de călătorie tur-retur spre Berlin vor fi rambursate.

Informaţii detaliate despre programul de burse, condiţiile de eligibilitate, procedura de aplicare şi cea de selectare, pot fi preluate de pe pagina de internet (în limba germană): http://www.bundestag.de/ips.

Dosarul complet urmează a fi expediat până la 31 iulie 2024 prin e-mail la adresa info@chisinau.diplo.de într-un document PDF sau ZIP.