Skip to main content
O echipă dedicată de studenți ai Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, ULIM,  ce activează în cadrul Camerei de Comerț şi Industrie Moldova-China, au reușit sǎ fie organizatorii unui Forum internațional cu genericul “Reconstrucția Ucrainei. Rolul Republicii Moldova”, organizat la Chișinău în data de  21 iunie 2024.
 
Liderul proiectului “Reconstrucția Ucrainei”, Francesca Chirița, studenta Facultății,  specializatea Relații Internaționale a fost cea care s-a îngrijit de invitarea unor entități importante din Ucraina precum: Ambasada Ucrainei la Chişinău, Asociația Ucraineană a Surselor de Energie Regenerabilă, Confederația Constructorilor din Ucraina, UkraineInvest, Consiliul de Afaceri Ucraino-Chinez, Asociația pentru Dezvoltarea și Reconstrucția Regiunilor din Ucraina și Inițiativa celor Trei Mări (uniune a treisprezece state membre ale Uniunii Europene situate în Europa Centrală și de Est și a două țări partenere: Ucraina (din 2022) și Republica Moldova (din 2023).
 
De asemenea, la Forum au  fost invitate pentru participare mai multe instituții din Republica Moldova, precum: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Energiei, Agenţia de Investiţii, Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, etc.
 
Președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China, în persoana dlui Boris Foca, a fost cel care a remarcat ambiția și responsabilitatea studenților, astfel oferindu-le posturi pentru a căpăta experiență și a activa în domeniul Relațiilor Internaționale în cadrul parteneriatului în derulare cu ULIM, conform Acordului de Colaborare în Învăţământul Dual dintre ULIM și Camera de Comerț și Industrie Moldova – China, semnat la 27 iunie 2022, în cadrul Proiectului  ERASMUS + „Integrarea Învățământului Superior Dual în Moldova și Ucraina – COOPERA”, numărul de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.
 
Ciumacenco Valentina, Prorectorul ULIM și coordonatorul instituțional COOPERA, prezentă la eveniment, a mulțumit conducerii Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China, pentru parteneriat și  consolidarea colaborării cu Facultatea  Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism în vederea  implementării învățământul dual pentru programul de master “Diplomație, Securitate, Business și Comunicare”,  care a fost pilotat începând cu 1 septembrie 2022,  susținând  că, anume  integrarea învățământului superior dual în Moldova va contribui cu certitudine la îmbunătățirea  capacității de muncă,  sporirea compatibilității între cerințele lumii profesionale și formarea inițială a studenților.
 
 
Dorim sa ne exprimăm gratitudinea pentru cooperarea fructuoasă pe care am avut-o, în special,  în perioada ultimilor doi ani universitari cu Camera de Comerț și Industrie Moldova-China în cadrul proiectului COOPERA, soldat într-un parteneriat trilateral fructuos, care a presupus organizarea şi realizarea procesului de formare profesională a specialiştilor prin învăţământ dual, în vederea asigurării unui proces de învăţare de calitate prin muncă, prin implicarea părţilor în procesul de planificare, implementare şi monitorizare a efectelor învăţământului dual conform cadrului instituţional stabilit.