Skip to main content

Universitatea  Liberă Internațională din Moldova anunță organizarea concursului de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la instituția parteneră  CPIFP Los Enlaces, Zaragoza, Spania, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, pentru perioada 13-17 mai 2024.

În baza parteneriatului Erasmus+, CPIFP Los Enlaces oferă 5 burse de mobilitate în scop de formare cu durata de 5 zile pentru personalul universitar ULIM.

Domeniile disponibile:

Relații Internaționale

Tehnologii Informaționale

Marketing/Logistică

Imagine/Sunet/Comunicare

 

Detalii disponibile la acest link.

 

Dosarele pot fi depuse până la 5 aprilie 2024 la responsabilul de relații internaționale din cadrul Centrului Cooperare Internațională ULIM , biroul 443, et. IV. 

Rezultatele finale ale selecției candidaților vor fi anunțate de către Universitățile gazdă.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

-Curriculum Vitae redactat în limba engleză (formular Europass +)

-Adeverință de angajare eliberată de serviciul resurse umane

-Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității

-Plan de predare /formare

– Alte merite.

 

Criterii de selecție:

Criterii eliminatorii de eligibilitate

Candidatul trebuie să fie angajat al ULIM (cel puțin, 3 ani consecutivi, full-time)

Candidatul are dosarul  de concurs corect și complet.

Criterii de departajare

Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuează mobilitatea – dovedită prin Certificat de competență lingvistică si/sau prin mobilități Erasmus anterioare.

Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun.

Candidatul este afiliat și are activitate de predare – formare în domeniul corespunzător mobilității.

 

Mai multe detalii disponibile aici :  https://cci.ulim.md/erasmus-pentru-personalul-universitar-al-ulim/