Skip to main content

Universitatea  Liberă Internațională din Moldova anunță organizarea concursului de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la instituția parteneră Erasmus+ 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 WSB din Dąbrowa Górnicza, Polonia care oferă o bursă de mobilitate pentru personalul academic.

Pentru mai multe informații, accesați documentul  sau accesați următorul link: https://wsb.edu.pl/en/student/international-office/international-events/staff-weeks/vi-international-staff-week-2024

 

Domeniile disponibile: Management, Tehnologii Informaționale și Relații Internaționale

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

-Curriculum Vitae redactat în limba engleză (formular Europass +)

-Adeverință de angajare eliberată de serviciul Resurse Umane

-Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilități

-Plan de predare /formare

 

Criterii de selecție:

Criterii eliminatorii de eligibilitate

Candidatul trebuie să fie angajat al ULIM (cel puțin, 3 ani consecutivi, full-time)

Candidatul are dosarul  de concurs corect și complet.

Criterii de departajare

Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuează mobilitatea – dovedită prin Certificat de competență lingvistică si/sau prin mobilități Erasmus anterioare.

 

Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun.

Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.

 

Pentru mai multe detalii, contactați Centrul Cooperare Internațională din cadrul ULIM:

Email: cci@ulim.md
Tel.-Fax: 
(+373 22) 205921
str. Vlaicu Pârcălab 52 (et. 4, of. 443).