Skip to main content

Universitatea  Liberă Internațională din Moldova anunță organizarea concursului de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la instituția parteneră Erasmus+ Universitatea de Vest din Timișoara, România care oferă o bursă de mobilitate pentru personalul didactic și non didactic.

  1. Mobilitate în scop de formare preupune participarea  la Săptămâna Internațională care va avea loc între 13-17 mai 2024.

Pentru mai multe informații, accesați următorul link:  http://staffmobility.eu/staffweek/erasmus-international-week-14th-edition

2.  Mobilitate în scop de predare ( domeniile vizate: Drept, Filologie, Sociologie Jurnalism și Informatică)

Alte detalii disponibile la acest link: https://cci.ulim.md/erasmus-pentru-personalul-universitar-al-ulim 

!!!  Dosarele de candidatură vor fi depuse până la 20 martie 2024 la responsabilul de relații internaționale din cadrul Centrului Cooperare Internațională ULIM, biroul 443, et. IV.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

-Curriculum Vitae redactat în limba engleză (formular Europass +)

-Adeverință de angajare eliberată de serviciul Resurse Umane

-Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității

-Plan de predare /formare