Skip to main content
Uncategorized

Conferința Științifică ”Securitatea informaţională şi activitatea serviciilor speciale în contextul globalizării”

By May 23, 20233 Comments

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, a Universitătii de Stat din Moldova , în colaborare cu Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Moldova, desfăşoară Conferinţa Ştiinţifică cu genericul ”Securitatea informaţională şi activitatea serviciilor speciale în contextul globalizării”. Conferinţa va aborda problemele de securitate informaţională în condiţiile proceselor de globalizare şi interdependenţă a actorilor internaţionali.
Evenimentul va reuni reprezentanţi ai mediului ştiinţific, societăţii civile, mass-mediei, reprezentaţi ai misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău, precum şi reprezentanţi ai instituţilor publice în domeniul securităţii naţionale şi informaţionale ce vor contribui la bună desfăşurare a discuţiilor privind contracararea ameninţărilor la securitatea informaţională şi experienţa de colaborare internaţională/regională a serviciilor speciale.

”. Comunicările participanţilor pot fi prezentate în cadrul celor două paneluri: “Securitatea informaţională şi serviciile speciale. Aspecte definitorii şi evoluţie.” şi “Rolul serviciilor speciale în asigurarea securităţii regionale şi internaţionale”, cu durata maximă de 5-7 minute.

Evenimentul va avea loc în data de 6 noiembrie, cu începere de la ora 14:30, în incinta Centrului de Informare şi Documentare privind NATO în Moldova (str. Bănulescu-Bodoni 2A).

În cazul în veţi avea întrebări sau propuneri suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi la adresa electronică info@nato.md sau studiidiplomatice@mail.ru .

3 Comments

Leave a Reply