Skip to main content
În perioada 15-19 mai 2023, doamnele Valentina Ciumacenco, dr. conf. univ., prorector relații internaționale și Larisa Patlis, director interimar, Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM, s-au aflat în mobilitate academică în scop de formare la Universitatea Cadiz din Spania (UCA). Reprezentantele ULIM au participat alături de alți colegi din diverse universități de peste hotare la săptămâna internațională organizată în cadrul programului european Erasmus+, Acțiunea cheie -1 – mobilitatea persoanelor în scop educațional, mobilități internaționale pentru personalul academic (ICM).
Pe parcursul săptămânii respective, Valentina Ciumacenco și Larisa Paltis au participat la sesiunile și întrunirile de lucru conform programului evenimentului, care s-au axat atât pe schimbul de experiență și împărtășirea bunelor practici în domeniul biblioteconomic, cât și pe noile perspective de cooperare inter-universitară.
Evenimentul a oferit participanților oportunitatea de a se familiariza cu activitatea bibliotecii Universității din Cadiz, precum și cu activitățile de bază în domeniul activităților editoriale ale acestei instituției, pentru a aplica exemple de bune practici la universitatea de origine.
Săptămâna internațională a constituit o platformă de discuții despre tendințele și provocările în domeniu și stabilirea priorităților pentru viitor. S-a făcut o trecere în revistă a tuturor noutăților: ideilor inovaționale, practicilor de calitate, experiențelor avansate atât în Spania, cât și în bibliotecile din alte țări cu puternice tradiții în domeniu.
În cadrul atelierelor de lucru, fiecare participant a avut posibilitatea de a prezenta instituția de origine și activitatea bibliotecii. Astfel, publicul a fost informat despre misiunea Universității Libere Internaționale din Moldova. S-a făcut o retrospectivă a celor mai importante date din istoria instituției și a Bibliotecii Științifice ULIM, munca de peste ani a bibliotecarilor, revistele științifice, activitatea editorială, evenimentele anuale organizate, colecțiile și serviciile oferite studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor categorii de utilizatori.
 Totodată, Valentina Ciumacenco, prorector ULIM, s-a referit la experiența instituției în proiecte internaționale, un accent aparte fiind pus pe proiectul ERASMUS+ “Strengthening research management and open science capacities of HEIs in Moldova and Armenia – MINERVA” (număr de referință: 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), cofinanțat de Uniunea Europeană. Au fost prezentate rezultatele implementării proiectului, următorii pași de parcurs în vederea consolidării capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia, dar și tendințe, provocări, perspective de dezvoltare ale acestora.
Reprezentantele ULIM s-au familiarizat atât cu activitatea bibliotecii universității gazdă, cât și cu facultățile, activitățile didactice și de cercetare, vizitând cele trei campusuri universitare și având întrevederi cu colegi și factori de decizie ai Universității Cadiz.
Vizita de lucru la Universitatea Cadiz s-a axat și pe intensificarea și oportunitățile de extindere a cooperării dintre Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea Cadiz, atât în cadrul programelor europene, cât și în domenii de interes comun, incluzând cooperarea științifică.
În context, amintim că cinci cadre didactice și două studente ULIM s-au aflat în mobilitate Erasmus + la instituția parteneră, Universitatea din Cadiz, pe parcursului anului academic curent.
Mai multe detalii despre experiențele ERASMUS + trăite la Universitatea Cadiz de către membrii comunității academice ULIM, sunt accesibile pe pagina web a Centrului Cooperare Internațională, Categoria: istorii de succes.