Skip to main content
Implementate

Marea Neagră – unitate și diversitate în antichitatea romană

By June 30, 2023No Comments

Din iunie 2013 ULIM este partener în cadrul proiectului Marea Neagră – unitate și diversitate în antichitatea romană, un proiect de 24 luni, administrat de Consiliul Județean Tulcea, în calitate de aplicant și beneficiar. Proiectul este cofinanțat prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat prin Programul Operațional Comun „Bazinul Marii Negre 2007-2013”.

Partenerii principali ai proiectului sunt: Universi­tatea Libera Internațională din Chișinău (Moldova), Muzeul de Arheologie din Salonic (Grecia), Muzeul de Istorie Regionala din Varna (Bulgaria), Institutul de Arheologie al Crimeii din Simferopol (Ucraina), Muzeul de Arheologie din Batumi (Georgia) si Administrația Specială Provincială din Sinop (Turcia); parteneri asociați – instituții din Romania, Grecia, Ucraina, Italia, Franța și Anglia.

Obiectivele proiectului:

  • crearea unei reţele de instituţii ştiinţifice, culturale şi cu funcţie adminis­trativă care să promoveze pe termen lung schimbul de valori ştiinţifice şi culturale în Bazinul Mării Negre,
  • promovarea – integrată şi solidară – a patrimoniului cultural – mobil şi imobil – de epocă romană al regiunilor din bazinul Mării Negre
  • conștientizarea și responsabilizarea comunității locale și a autorităților privind necesitatea protejării, conservării și valorificării patrimoniului cultural – moştenire a antichității romane.

Finalitățile proiectului: 

  • Colaborarea tuturor instituțiilor implicate în cercetarea, protejarea, gestionarea patrimoniului cultural (arheologic) din ţările care circumscriu bazinul Mării Negre: institute de cercetare, muzee, universităţi, reprezentanţi ai autorităţilor administrative locale.
  • Organizarea unor Workshop-uri științifice, în toate instituțiile partenere, printre care unul la ULIM cu tema „Izvoarele istoriei Pontului Euxin în epoca romană”, cu participarea experților din Republica Moldova și statele partenere în proiect în perioada 20-22 mai 2014;
  • Lansarea unei expoziţii itinerante cu genericul „Arta și civilizația romană  – un limbaj comun de antichitate” în scopul promovării valorilor istorice (parvenite din epoca romană) din bazinul Mării Negre. La ULIM expoziția va fi lansată la 20 mai 2014, orele 15.00.

Vezi mai multe detalii, accesând website-ul proiectului: 

http://www.bsudra.ro/en/