Skip to main content
În perioada 3-7 aprilie curent, dr, conf. univ. Iuliana Drăgălin, se află în mobilitate academică în scop de predare, prin intermediul programului Erasmus+, la Universitatea Turiba din Riga, la Facultatea de Business și Administrare.
Reprezentanta Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, ULIM se va afla la Universitatea Turiba până la finele săptămânii curente, răstimp în care va efectua un schimb de experiență cu colegii de la Facultatea de Business și Administrare, va ține un curs de 8 ore academice, în limba engleză, axat pe subiecte: Natura negocierii. Fundamente și abordări; Cele mai importante două tipuri de negociere; Percepția, cogniția și emoția în negociere; limbajul corpului: diferențele culturale.
Programul vizitei include, de asemenea, participarea la ședințe de lucru cu personalul administrativ și academic, diverse vizite tehnice, dar și activități de predare, cercetare și extindere desfășurate în cadrul departamentului de profil.