Skip to main content
Implementate

Modernization of academic library services in Moldova”, Project number CPEA-2015/10014. Project period: 2016-2019

By June 30, 2023No Comments

Proiect internaţional „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” CPEA-2015/10014, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Sumarul proiectului. Partenerii principali, Biblioteca Universităţii din Bergen şi Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova au colaborat în mai multe proiecte mai mici şi mai mari. In acest proiect, partenerii vor colabora şi vor disemina cunoştinţe pentru toate bibliotecile universitare din Moldova. Activitatea principală în cadrul acestui proiect va fi consolidarea capacităţii bibliotecarilor, şi prin ei a cadrelor didactice şi a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior. În acest scop, vor fi organizate o serie de ateliere de lucru la Chişinău şi trei şcoli de vară.

Project Summary. The main partners, University of Bergen Library and Academy of Economic Studies of Moldova Scientific Library (ASEM) have collaborated in several smaller and larger projects. In this project, the partners are taking the collaboration and knowledge sharing to all the academic libraries in Moldova. The main activity of this project will be capacity building of the librarians, and through them of academic staff and students of the higher education institutions. For this purpose will be organised a series of workshops in Chisinau and three summer schools.

Site-ul proiectului: www.newinformationservices.wordpress.com