Skip to main content

Universitatea  Liberă Internațională din Moldova anunță organizarea concursului de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la instituția parteneră Erasmus+ Universitatea EDUCONS din Serbia care oferă burse de mobilitate pentru personalul academic ULIM.

Pentru mai multe informații, accesați documentul.

Pentru detalii accesați următorul link: https://educons.edu.rs/international-cooperation/activities/erasmus-mobility-programs/erazmus-dokumenti/

Domeniile disponibile: Arte și Științe Umanistice, Psihologie, Business și administrare, Tehnologii Informaționale și Turism

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

-Curriculum Vitae redactat în limba engleză (formular Europass +)

-Adeverință de angajare eliberată de serviciul Resurse Umane

-Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilități

-Plan de predare /formare

 

Criterii de selecție:

Criterii eliminatorii de eligibilitate

Candidatul trebuie să fie angajat al ULIM (cel puțin, 3 ani consecutivi, full-time)

Candidatul are dosarul de concurs corect și complet.

Criterii de departajare

Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuează mobilitatea – dovedită prin Certificat de competență lingvistică si/sau prin mobilități Erasmus anterioare.

 

Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun.

Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.

 

Pentru mai multe detalii, contactați Centrul Cooperare Internațională din cadrul ULIM:

Email: cci@ulim.md
Tel.-Fax: (+373 22) 205921
str. Vlaicu Pârcălab 52 (et. 4, of. 443).