Skip to main content
În data de 30 aprilie 2024, s-a desfășurat Ședința Senatului ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, în cadrul căreia s-au abordat subiecte de primă importanță pentru asigurarea calității și îmbunătățirea continuă a actului educațional și științifico-didactic.
 
Pe agenda ședinței s-au regăsit următoarele subiecte:
  • Rezultatele evaluării satisfacției cadrelor didactice privind asigurarea calității studiilor la ULIM. – Raportor: Alexand Cauia, Președinte CpAC, Prorector pentru Strategie Academică și Programe de studii ULIM
  • Evaluarea calității studiilor la Ciclul III-Doctorat. – Raportor: Elena Prus, Prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale ULIM
  • Orientarea studenților în carieră și studiul inserției absolvenților ULIM în câmpul muncii. – Raportor: Stela Guzun, Directorul Departamentului Asigurarea Calității
 
Urmare a ultimului raport audiat, echipa de implementare a proiectului COOPERA a informat publicul prezent despre studiul recent realizat și succesele  înregistrate la nivel instituțional ca rezultat  al participării în pilotarea programului de studii în format dual începând cu 1 septembrie 2022 (Programul de Master: Diplomație, Business, Securitate și Comunicare) în cadrul Proiectului  ERASMUS + „Integrarea Învățământului Superior Dual în Moldova și Ucraina – COOPERA”, numărul de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.
 
Obiective generale ale studiului realizat după 2 ani de pilotare au constat în: identificarea opiniilor studenților beneficiari, profesorilor și companiilor  participante la pilotarea învățământului superior dual în ULIM, evaluarea rezultatelor obținute și formularea de concluzii și recomandări.
 
După prezentarea rapoartelor și discuțiile aprofundate, membrii Senatului ULIM au aprobat prin vot unanim proiectele de hotărâre și au formulat o serie de recomandări esențiale pentru consolidarea continuă a calității academice.