Skip to main content

În perioada 2-5 iulie 2024, membrii echipelor de implementare a proiectului ERASMUS+ ”COOPERA -Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine” (Număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), co-finanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene (perioada de implementare 15.01.2021-14.08.2024), s-au întrunit la Chișinău pentru totalizări în cadrul reuniunii finale a comitetului de conducere și conferinței de finalizare a proiectului.

În cadrul reuniunii prezidate de coordonatorul de proiect, dr. Olesea SÎRBU s-a analizat îndeplinirea planului operațional al proiectului COOPERA. Au fost discutate în detaliu rezultatele obținute de partenerii din Moldova și Ucraina pe parcursul realizării proiectului. Managerul de Proiect, Lilia COVAS a prezentat un raport amplu referitor la maximizarea durabilității și impactului proiectului COOPERA în baza analizei feedback-ul părților interesate. Participanții au discutat despre percepția actorilor interesați pe dimensiunea implementării și consolidării învățământului superior dual cu impactul activităților din cadrul
proiectului în instituțiile de învățământ superior, realizate din perspectiva universităților partenere.

În context, Valentina CIUMACENCO, prorector ULIM și coordonator instituțional al proiectului, a prezentat activitățile realizate și rezultatele obținute de către ULIM în cadrul proiectului COOPERA, cu axarea pe cei doi ani de pilotare a învățământului dual la ULIM, principalele realizări, provocări, lecții învățate și noi perspective privind sustenabilitatea proiectului COOPERA.

În debutul conferinței deschise de coordonatorul de proiect, dr. Olesea SÎRBU, prorector ASEM, cu o prezentare a obiectivelor, activităților, realizărilor importante ale proiectului, dar și tendințe, provocări, perspective de dezvoltare ale proiectului COOPERA, au urmat discursuri susținute de către oaspeții de onoare ai conferinței, printre care Nadejda VELIȘCO, Secretar General, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova care s-a referit la impactu proiectului structural COOPERA, în special asupra cadrului legislativ național avansat, modificări de reglementare efectuate cu privire la organizarea și desfășurarea învățământului dual în cadrul studiilor superioare din Republica Moldova, îmbunătățirea capacităților
instituționale ale universităților partenere pentru implementarea eficientă și eficace a reformei învățământului superior dual.

Programul conferinței de finalizare a proiectului a fost împărțit în sesiuni de lucru. În cadrul sesiunilor de lucru, participanții au aflat despre tendințe de dezvoltare a învățământului superior dual din perspective europene, dezvoltarea cadrului legislativ național în Moldova și Ucraina, rezultatele pilotării programelor de studii duale realizate de universitățile partenere, la fel, au beneficiat de la ateliere practice de lucru.

În cadrul atelierului ”Piloting of dual higher education programs in Moldova: achievements and stakeholder’s feedback (Pilotarea programelor de învățământ superior dual în Moldova: realizări și feedback-ul părților interesate)”, în calitate de membru al echipei ULIM de implementare a proiectului COOPERA și responsabil de programul pilotat, Prof. Ludmila Coadă a informat publicul prezent despre studiul recent realizat și succesele înregistrate la nivel instituțional ca rezultat  al participării în pilotarea programului de studii în format dual începând cu 1 septembrie 2022 (Programul de Master: Diplomație, Business, Securitate și Comunicare).

Obiective generale ale studiului realizat după 2 ani de pilotare au constat în: identificarea opiniilor studenților beneficiari, profesorilor și companiilor  participante la pilotarea învățământului superior dual în ULIM, evaluarea rezultatelor obținute și formularea de concluzii și recomandări.

Este îmbucurător faptul că toate părțile vizate s-au arătat interesate și încrezătoare în implementarea cu succes al acestei forme de învățământ care contribuie în mod cert la îmbunătățirea  capacității de muncă,  sporirea compatibilității între cerințele lumii profesionale și formarea inițială a studenților.

Modelul de instruire pentru implementarea învățământului dual la ULIM conține o pondere a activităților de practică de până la 40% din numărul total de credite de studii atribuit programului, realizate conform prevederilor contractului individual de studii și pregătire practică în cadrul unor companii / think-tankuri prestigioase, unde studentul beneficiază de învățare și formare eficiență la locul de muncă.

Evenimentul a fost găzduit de către Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), instituția coordonatoare a proiectului COOPERA.

În cadrul consorțiului proiectului COOPERA au participat 14 parteneri din Moldova și UE. La conferință au fost prezenți partenerii proiectului de la Universitatea Lleida, Catalonia, Spania, Akademia WSB, Dąbrowie Górniczej, Polonia, Universitatea de management din Varna, Bulgaria, echipele de lucru ale mai multor universități din Ucraina (Universitatea Națională din Uzhhorod, Universitatea KROK, Universitatea Națională Karazin V.N. din Kharkiv, Universitatea Națională de Economie din Odessa) și Republica Moldova (Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Liberă Internațională din Moldova).

Reuniunea finală a consorțiului a oferit, de asemenea, o oportunitate de consolidare a colaborării între universități, partajarea experiențelor, identificarea de sinergii și dezvoltarea de strategii pentru a asigura cooperarea și eficiența acțiunilor după finalizarea proiectului COOPERA.

Mai multe detalii despre proiectul COOPERA, găsiți pe site-ul oficial al proiectului: https://coopera-project.ase.md/ și pe pagina ULIM a proiectului COOPERA: https://cci.ulim.md/coopera-ulim/