Skip to main content

Circa o sută de absolvenți ai programelor de licență din cadrul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism și-au primit astăzi diplomele de absolvire. Ei și-au exprimat satisfacția și gratitudinea cadrelor didactice ULIM, dar și pentru că le-au oferit programe moderne de studii, la standarde internaționale, ce le deschid noi orizonturi și oportunități de angajare în câmpul muncii.

 

Cu acest prilej, conducerea facultății a informat publicul prezent despre  noua oportunitate, în premieră, ULIM, în calitate de partener al proiectului ERASMUS + „Integrarea Învățământului Superior Dual în Moldova și Ucraina – COOPERA”, numărul de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, a devenit prima universitate din țară care a implementat modelul de învățământ dual în cadrul studiilor superioare de master (ciclul II), Programul “Diplomație, Securitate, Business și Comunicare” începând cu anul 2022, iar astăzi,  ne putem bucura de prima Promoție de Absolvenți al acestui program.

Acesta reprezintă o oportunitate de a integra/sincroniza dezvoltarea cunoștințelor teoretice cu formarea competențelor practice în mediul real de muncă. Scopul implementării sistemului de învățământ dual în cadrul studiilor superioare contribuie la organizarea unui proces de pregătire a viitorilor specialiști care să dezvolte competențele practice ale studenților, să faciliteze tranziția lor către piața muncii și să contribuie la formarea unei forțe de muncă calificate și adaptabile la cerințele actuale ale societății și ale industriei prin integrarea unităților de curs teoretice cu activitățile practice de pregătire în mediul de lucru.

Modelul de instruire pentru implementarea învățământului dual la ULIM conține o pondere a activităților de practică de până la 40% din numărul total de credite de studii atribuit programului, realizate conform prevederilor contractului individual de studii și pregătire practică în cadrul unor companii / think-tankuri prestigioase, unde beneficiază de învățare și formare eficiență la locul de muncă.

Partenerii ULIM, reprezentanții companiilor/instituțiilor de profil prezenți la ceremonia de absolvire au confirmat reiterat deschiderea  de a consolida colaborarea cu Facultatea  Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism în vederea  implementării învățământul dual în continuare pentru programul de master “Diplomație, Securitate, Business și Comunicare”,  susținând  că, anume  integrarea învățământului superior dual în Moldova va contribui la îmbunătățirea  capacității de muncă,  sporirea compatibilității între cerințele lumii profesionale și formarea inițială a studenților.

Mai multe despre program: Leaflet ULIM 2024 

Mai multe detalii despre Proiectul COOPERA și activitățile realizate disponibile la link-ul: https://cci.ulim.md/coopera-ulim/