Skip to main content
Implementate

Tempus Athena

By June 30, 2023No Comments

Tempus Athena

Proiectul Tempus Promovarea sistemelor durabile şi autonome de învăţămînt superior în spaţiul estic 530465-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGRDescrierea proiectului

Proiectul va contribui la modernizarea  sistemelor   de învăţămînt superior în ţările Estice partenere cu Moldova, Ukraina şi Armenia prin îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru instituţiile de învăţămînt superior. Obiectivul general  al proiectului este de a spori autonomia instituţională şi financiară precum şi responsabilitatea  în domeniul învăţămîntului superior. ATHENA realizează o abordare complexă  prin implicarea  instituţiilor de învăţămînt superior, a autorităţilor publice naţionale  şi altor părţi interesate: workshopuri, seminare de formare etc., astfel se va  dezvolta cadrul strategic  şi implementarea planurilor de învăţămînt la nivel naţional.

Obiectivele specifice ale proiectului

· De a favoriza dezvoltarea autonomiei  învăţămîntului superior prin promovarea dialogului dintre sectorul  învăţămîntului superior şi  autorităţilor  publice pentru asigurarea implicării tuturor părţilor  interesate în procesul de reformă.

· De a promova  schimbul de experienţă  între universităţile din UE şi instituţiile din ţările partenere cu scopul de a  dezvolta   implementarea eficientă şi efectivă a reformelor autonomiei  financiare şi instituţionale la nivelul învăţămîntului superior;

· De a spori capacităţile  financiare şi instituţionale  a instituţiilor învăţămîntului superior din  ţările partenere  prin modernizarea managementului universitar inclusiv şi prin dezvoltarea resurselor umane ;

Realizările proiectului .

· Actualizarea datelor, analizelor  statusului quo al autonomiei universitare  şi finanţarea  acestuia în ţările partenere;

· Integrarea profilelor țărilor partenere în  reţeaua  asociaţei universităţilor Europene  pentru  elaborarea  analizelor comparative cu alte ţări Europene;

· Planuri de acţiune ale ţărilor partenere ‚ metode de instruire şi resurse de  învăţămînt (în limba engleză şi a ţărilor partenere), astfel, asigurînd  suportul practic;

· Publicaţia finală care va prezenta rezultatele proiectului.

Rezultatele proiectului

· Perfecţionarea condiţiilor – cadru pentru instituţiile de învăţămînt superior din ţările partenere prin sporirea autonomiei  şi a mecanismelor  de responsabilitate;

· Schimbul experienţii , managementul culturii şi practicii în domeniul  de învăţămînt superior a ţărilor partenere;

· Dobîndirea   noilor abilităţi de managementul universitar  din  ţările partenere.

Vezi mai multe detalii, aici: http://www.athena-tempus.eu/