Skip to main content
Implementate

Tempus Crossmedia si Jurnalism

By June 30, 2023No Comments

Tempus Crossmedia si Jurnalism

Proiectul Tempus IV ”Crossmedia und Qualitätsjournalismus. Innovationen für eine universitäre Journalistenausbildung in der vernetzten Gesellschaft” (”Crossmedia și Jurnalism de Calitate. Inovaţii pentru o formare jurnalistică universitară în societatea interconectată”)Viziunea proiectului

Lumea mediatică şi spaţiul public se află într-o fază marcată de schimbări radicale. Graniţele dintre jurnalism şi public încep să dispară. Dispar graniţele între ziar, revistă, televizor şi internet. Digitalizarea a depăşit de mult timp graniţele sferei tehnice, pregătindu-se să modifice imaginea spațiului public. În societatea informaţională cetăţeanul  consideră că reprezintă, prin intermediul mediilor sociale ca blog-uri, Facebook, forumuri şi alte canale ca Twitter, “cea de-a cincea putere”; devenind un alt agent care contribuie la crearea spaţiului public şi intră în concurenţă cu presa ca a patra putere. Pentru societatea interconectată a viitorului creşte astfel drastic importanţa calităţii conţinuturilor.

Problema principală în jurnalismul contemporan este necesitatea de a se impune atât din punct de vedere economic, cât şi sub aspectul conţinutului, pentru a putea să-şi îndeplinească funcţiile și valoarea, din punct de vedere teoretico-democrat, de mediator, critic şi supraveghetor. “Gatekeeping” (selectarea de ştiri) aparţine zilei de ieri într-o eră în care orice informaţie este accesibilă oricând şi oriunde.  În ziua de astăzi, “Gatewatching” (supravegherea, monitorizarea, aprecierea, analiza şi conceperea calitativă de ştiri) aparţine zilei de mâine. Pe scurt: doar profesionalismul poate să îi asigure jurnalismului de mâine existenţa. Doar o formare și o educație orientate profesionist le asigură absolvenţilor o poziţie de succes pe piața muncii în domeniul jurnalismului.

În acest sens, sunt necesare măsuri care să asigure angajarea absolvenţilor universitari, acest lucru presupunând modernizarea inovativă a ofertelor de studiu în domeniul jurnalistic, prin interconectarea profilurilor de studiu, la fel cum este interconectat şi subiectul lor de comunicare în masă.

Prin elaborarea de programe de studiu internaționalizate în domeniul jurnalistic este asigurată dezvoltarea contribuției aduse unui spaţiu public bazat pe cunoaştere, transparenţă şi democraţie, în spiritul strategiei de la Lisabona a Uniunii Europene. În acest sens, proiectul este în măsură să contribuie la realizarea unei relații de interacţiune între ştiinţă, spaţiu public şi societate prin intermediul ofertelor de studii ştiinţifice pe care le pune la dispoziție. Mai mult, o ofertă de studiu europeană va fi capabilă să pună în mişcare dezvoltarea unei percepţii optimale la nivel european, prin luarea în considerare a diferenţelor interculturale în domeniul jurnalistic. Acest tip de comunicare politică, economică, socială şi ştiinţifică presupune un transfer al cunoaşterii bazate pe cercetare în societăţile europene. Susţinerea cunoaşterii semnifică, în acest context, nici mai mult nici mai puţin decât susţinerea viitorului.

Vezi mai multe detalii AICI

Activităţi realizate în baza proiectului AICI

Ziarul realizat de către studenţii din Moldova în cadrul Şcolii de Vară (10-18 iulie 2014), organizată în baza proiectului