Skip to main content

La 27 mai curent, a avut loc Conferința internațională științifică „ECONOMIE, FINANȚE, ACTIVITATE BANCARĂ ȘI EDUCAȚIE: PROVOCĂRI ȘI INOVAȚII MODERNE”, organizată de Universitatea Națională de Economie din Odessa, Ucraina.

Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost reprezentată la această conferință de Prorectorul pentru relații internaționale, Valentina Ciumacenco, dr. conf.univ.

În cadrul atelierului dedicat învățământului dual, dna Ciumacenco a avut o comunicare cu genericul: ”Introduction of dual education in higher education institutions of Moldova: ULIM’s case” (Introducerea învățământului dual în instituțiile de învățământ superior din Moldova: Cazul ULIM).

În descrierea experienței ULIM și mai exact, a modelului de învățământ superior dual elaborat, prorectorul ULIM s-a axat pe exemplele de bune practici, modelele europene de succes, pe experiența acumulată pe parcursul vizitelor de studiu realizate  în Polonia, Spania și Germania în cadrul proiectului Erasmus+, COOPERA – “Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine“, număr de referință 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

cropped-cov2222.png

Dna Ciumacenco, în calitate de coordonator instituțional al proiectului COOPERA, s-a referit la realizările ULIM de la lansarea proiectului, la colaborarea cu partenerii duali identificați pentru implementarea învățământul dual pentru programul de master Diplomație, Securitate, Business și Comunicare.

În rezultatul consultării partenerilor duali ULIM, s-a  optat pentru un model de studii mixte.  Planul de învățământ va fi pilotat cu începere din anul de studii 2022-2023. Planul acordă o atenție sporită perioadei de formare în cadrul companiei, fără a afecta calitatea studiilor și activităților de predare-învățare. Studenții care vor alege învățământul dual își vor continua studiile conform planului de învățământ existent, dar vor petrece mai mult timp la companie, unde vor avea posibilitatea de a primi pregătire profesională practică și experiență de muncă.

Planul de învățământ prevede că toate prelegerile și seminariile vor avea loc în campusul universitar. Orele individuale vor fi împărțite între universitate și companie, iar stagiul de practică, dar și perioada de cercetare și elaborare a tezei de master se vor realiza la companie. Repartizarea orelor de studiu/teoretice și practice între universitate și companie va fi organizată după un model mixt, combinând orele de lucru zilnice/săptămânal, cât și lunar.

Conlucrarea dintre ULIM și companie se va desfășura la toate etapele realizării învățământului dual. Reprezentanții companiei vor fi implicați în procesul de elaborare a curriculumului, astfel încât curriculumul universitar să corespundă rigorilor și cerințelor pieței muncii. Aceștia vor fi invitați să participe la selectarea potențialilor studenți pentru învățământul dual de la începutul anului I de studii; la formarea competențelor profesionale în mediul real de muncă; să asigurare salarizarea studenților pe parcursul întregului proces de formare.

De asemenea, în cadrul conferinței, reprezentanții ASEM au prezentat rezultatele studiului privind necesitățile companiilor ce vizează implementarea sistemul de învățământ dual în Republica Moldova și Ucraina, modelul de învățământ superior dual elaborat și implementat de către ASEM.

În cadrul discuțiilor purtate în acest atelier, participanții au punctat și acele beneficii pentru studenți și companii în cazul învățământului dual: pentru studenți este o posibilitate excelentă să-și testeze capacitățile în cariera aleasă, ei au și o independență financiară, experiența acumulată în timpul practicii este utilă pentru viitoarea carieră, studenții sunt selectați de către companiile partenere care pot să observe din timp capacitățile studenților și să depisteze talentele lor, are loc socializarea corporativă a tinerei generații de angajați calificați. Astfel, un procent mai mare de studenți poate semna contractele de muncă înainte de absolvire.

Programul conferinței disponibil aici.

3 Comments

Leave a Reply