Skip to main content

Concurs de selecţie a personalului universitar al ULIM

pentru stagiu ERASMUS+ , semestrul II, a.u. 2023-2024

Universitatea  Liberă Internațională din Moldova anunță organizarea concursului de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la universitățile partenere, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, după cum urmează :

 1. Universitatea Mykolas Romeris, Vilnius, LITUANIA oferă 1 bursă de mobilitate cu durata de 5 zile lucrătoare (și 2 zile pentru călătorie dus-întors) pentru personalul didactic (în scop de predare).

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul de primăvară al anului universitar 2023/2024 până la data de 31 iulie 2024.

Detalii despre facultățile eligibile și perioadele propuse pentru realizarea programului de mobilitate a se consulta AICI.

 1. Universitatea Powiślański, Gdańsk, POLONIA oferă 2 burse de mobilitate cu durata de o săptămână pentru personalul didactic (teaching și sau training).

Perioada propusă din partea instituției partenere este: 22-26 mai 2024, cu ocazia organizării a 6th International Week 2024 “Best Practices of Internationalisation” , care prevede conform programului preliminar  următoarele activități: XI International Scientific Conference, VI International Student Conference as well as 6th International Higher Education Fair.

Eligible Departments:

 •      Business Administration
 •      Economics
 •      Management
 •      Finance
 •      Accounting
 •      Nursing
 •      Dietetics
 •      Cosmetology
 •      Emergency Medicine
 •      Midwifery

Mai multe detalii, la acest link.

 1. Universitatea Osijek, Pozega, CROAȚIA, Facultatea Turism și Dezvoltare rurală  oferă 1 bursă de mobilitate cu durata de  o săptămână pentru personalul didactic (în scop de predare) pentru cadrele didactice de la Facultatea Științe Economice ULIM.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul de primăvară, în perioada 8-13 aprilie 2024.

 1. Universitatea A Coruña (UDC), SPANIA  oferă 2 burse de mobilitate cu durata de 5 zile +2 zile -călătorie pentru personalul didactic (în scop de predare ) pentru cadrele didactice de la Facultățile Drept și Limbi Străine, ULIM.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul de primăvară, în intervalul de o săptămână,  realizată până la sfârșitul lunii iunie 2024.

Perioada exactă a programului de mobilitate urmează a fi coordonată ulterior în mod individual de participantul selectat/acceptat, direct cu coordonatorul departamental Erasmus+ din cadrul UDC.

…………….

!!!  Dosarele de candidatură vor fi depuse până la 11 DECEMBRIE  2023 la responsabilul de relații internaționale din cadrul Centrului Cooperare Internațională ULIM, biroul 443, et. IV.

Rezultatele finale ale selecției candidaților vor fi anunțate de către Universitățile gazdă în termene utile.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

-Curriculum Vitae redactat în limba engleză (formular Europass +)

-Adeverință de angajare eliberată de serviciul Resurse Umane

-Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității

-Plan de predare /formare        

Criterii de selecție:

Criterii eliminatorii de eligibilitate

Candidatul trebuie să fie angajat al ULIM (cel puțin, 3 ani consecutivi, full-time)

Candidatul are dosarul  de concurs corect și complet.

Criterii de departajare

Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuează mobilitatea – dovedită prin Certificat de competență lingvistică si/sau prin mobilități Erasmus anterioare.

Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun.

Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.

Mai multe detalii disponibile aici :  https://cci.ulim.md/erasmus-pentru-personalul-universitar-al-ulim/