Skip to main content

ULIM organizează concursul de selecție a studenților pentru participarea la mobilitatea academică în cadrul programului ERASMUS+ pentru anul academic 2022 – 2023 (semestrul I). Prin intermediul Programului Erasmus+, studenții (de la toate ciclurile Licență, Masterat, Doctorat) selectați pot petrece un semestru la una dintre universitățile partenere, după cum urmează:
I. UNIVERSITATEA DIN CADIZ, SPANIA

(Pot aplica studenții de la Facultatea de Litere, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism; Facultatea Drept; Facultatea Științe Sociale și ale Educație)

Mai multe detalii disponibile la acest link: https://internacional.uca.es/22-23-erasmus-ka107-sms-in/

Termen de aplicare: 15 aprilie 2022

NOTĂ :

– Pentru studenții de la ciclurile licență și masterat se solicită cunoașterea limbii spaniole, nivelul B1, iar pentru doctoranzi – limba de instruire poate fi limba engleză și/sau limba franceză, în funcție de disponibilitatea conducătorilor științifici la instituția gazdă.

– În cazul studenților de la ciclul III –Doctorat, se solicită prezentarea rezumatului proiectului de cercetare (max. 3 pagini), conform Anxei IV: Abstract Of The PhD Research at UCA

II. UNIVERSITY A. CORUNA, SPANIA

(Pot aplica studenții de la Facultatea Informatică, Inginerie și Design)

Termen de aplicare: 1 mai 2022

https://www.udc.es/

III. LUMSA UNIVERSITY, ITALIA

(Pot aplica studenții de la Facultatea Relații Internaționale,Științe Politice și Jurnalism;

Facultatea Drept; Facultatea Științe Sociale și ale Educației)

Termen de aplicare: 1 mai 2022

https://www.lumsa.it/en/about_university

IV. ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, TURCIA

(Pot aplica studenții de la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism; Facultatea Drept; Facultatea Științe Sociale și ale Educație; Facultatea de Litere;

Facultatea Științe Economice; Facultatea Informatică, Inginerie și Design )

http://www.omu.edu.tr/en

Termen de aplicare: 1 mai 2022

Etapele selecției:

Pentru a beneficia de o mobilitate de studiu Erasmus+ pe durata semestrului I al anului universitar 2022-2023, candidatul trebuie să depună dosarul la Centrul Cooperare Internațională din cadrul ULIM (etajul IV, of.443), în limita termenului de aplicare anunțat pentru destinația de studiu pentru care optează.

Documente necesare pentru dosar:

 1. – CV Europass (în limba engleză);
 2. – Scrisoare de intenție/motivație care să justifice inclusiv universitatea aleasă și argumentele aplicării (în limba engleză);
 3. – Situaţia academică (certificat academic eliberat de secretariat-decanat);
 4. – Certificat de cunoaștere a limbii engleze (de la catedrele abilitate) sau alte diplome recunoscute; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor;
  – Diplome, certificate suplimentare – opțional (în copie).

NOTĂ: Dacă nu ai un certificat care să ateste cunoștințele tale lingvistice, poți susține un test de evaluare a competenţelor lingvistice în cadrul Facultății de Litere. Înscrierile se fac la Centrul Cooperare Internațională, et. 4, of. 443.

Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională (limba italiană, limba spaniolă și limba turcă) va fi un avantaj.

Punctajul va fi calculat astfel:

 1. – Media generală a rezultatelor academice obţinute până la ultima sesiune, inclusiv: 50% din punctaj
 2. – Competenţe lingvistice: 30% din punctaj
 3. – Interviu: 20% din punctaj
 4. Condiţii de participare la selecţia pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu:
 5. – Studenții de la ciclul licență, secția zi – anul II (toate specialitățile) și anul III (în cazul studenților înscriși la specialitățile: drept, design, tehnologii informaționale, cu durata studiilor de 4 ani) ;
 6. – Studenții de la masterat, doctorat;
 7. – Studenții la secția zi, cu rezultate academice bune (minim șapte pentru profil real și minim opt pentru profil umanist (în cazul masteranzilor se va avea în vedere şi media anilor de studii pentru ciclul de studii de licenţă deja încheiat);
 8. – Studenții care dau dovadă de un nivel înalt de cunoaștere a limbii străine în care se predă la universitatea-gazdă, nivelul B1, cel puțin (conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr).

NOTĂ : Devin titulari de mobilitate acei studenţi din ierarhia de selecţie până la care ajung fondurile alocate. Ceilalţi studenţi care dețin criteriile de eligibilitate, sunt incluși în listele de rezervă, având posibilitatea de obţinere a grantului, în aceeaşi ordine a ierarhiei, în cazul unor renunţări/ redistribuiri sau suplimentări de fonduri. Acei candidaţi care nu îndeplinesc respectivele criterii de selecţie, vor fi consideraţi respinşi.

Grantul Erasmus+ acordat este de aproximativ 850 euro/lună. Taxa pentru transport tur-retur este acoperită separat din contul programului.

Mobilități de studii Erasmus+
Programul Erasmus+ permite studenților ULIM să efectueze mobilități de studiu la universitățile partenere dintr-o altă țară din Comunitatea Europeană.
Obiectivele mobilităților de studiu din cadrul programului Erasmus+ sunt următoarele:

 1. – Să ofere studenţilor posibilitatea de a descoperi avantajele unei experienţe de studiu în alte ţări europene din punct de vedere educaţional, lingvistic şi cultural;
 2. – Să contribuie la dezvoltarea de resurse umane formate din tineri calificaţi, deschişi şi cu experienţă internaţională ca viitori profesionişti.

Poți beneficia de până la 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe fiecare ciclu academic (licență, masterat, doctorat).

Pentru mai multe detalii, contactați Centrul Cooperare Internațională din cadrul ULIM:

Email: cci@ulim.md
Tel.-Fax: (+373 22) 205921
str. Vlaicu Pârcălab 52 (et. 4, of. 443).

2 Comments

Leave a Reply