Skip to main content
cropped-cov2222.png
În perioada 29 mai – 2 Iunie 2022, are loc cea de-a patra vizită de studiu organizată în cadrul proiectului COOPERA -Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine (număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), în cadrul căruia ULIM este partener. Aplicant al proiectului este Academia de Studii Economice din Moldova.
Evenimentul este găzduit de instituția parteneră din Bulgaria, Universitatea de Management din Varna (VUM).
Universitatea Liberă Internațională din Moldova este reprezentată la această vizită de studiu de către echipa de lucru în cadrul proiectului, Valentina Ciumacenco, prorector, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului COOPERA, Ludmila Coadă, dr., conf. univ., director program, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, Tatiana Savin, prodecan, FRIȘPJ, Alina Spoială, manager financiar, Iuliana Vîrlan, asistent de proiect.
În prima zi a vizitei, membrii consorțiului au fost salutați inițial de Rectorul Universității, prof. Todor Radev, care a făcut o introducere succintă a universității gazdă și s-a referit la importanța participării acesteia în proiectul COOPERA. În continuare, o trecere în revistă a experienței universității în domeniul învățământului dual a fost prezentată de către șefa departamentului de cooperare internațională, Christina Armutlieva. O comunicare referitor la învățământul dual din perspectiva parteneriatului academic a fost realizată de către Coordonatorul Vanina Valcheva. Realizările universității în privința învățământului dual şi a educației orientate spre achiziționarea competențelor practice au fost relevate de către Irina Petcova şi dr. Boryana Umnicova. Şefa Centrului de orientare în carieră Salzina Geogieva a informat publicul despre colaborarea VUM cu angajatorii, integrarea mai eficientă în câmpul muncii a absolvenților, organizarea stagiilor de practică, etc.
Interacțiunea și schimbul de bune practici a fost asigurat de participarea la eveniment a reprezentanților mai multor structuri din cadrul VUM implicați în asigurarea aspectului practic al programelor de studii.
Conform agendei, cea de-a doua zi a vizitei va oferi posibilitate membrilor proiectului de a vizita reprezentanții sectorului real pentru a afla mai multe despre procesul de organizare și desfășurare a studiilor duale din perspectiva mediului de afaceri, direct de la partenerii VUM în educația duală. De asemenea, reprezentanții instituțiilor din Moldova și Ucraina vor participa la atelierului practic de la Institutul de Arte Culinare, coordonat de Hugues BOUTIN, Director de Programe de Arte Culinare și Instructor Sef Bucătar.
Ultima zi a vizitei va fi dedicată sesiunii de management al proiectului, discuțiilor de grup, consultărilor individuale cu experții VUM privind conceptul și implementarea educației duale, precum și concluziilor finale.
Mai multe detalii despre COOPERA găsiți pe pagina oficială a proiectului:
Pagina ULIM a proiectului COOPERA:
+5

2 Comments

  • ¿Cómo sé con quién está chateando mi esposo o esposa en WhatsApp? Entonces ya estás buscando la mejor solución. Escuchar a escondidas en un teléfono es mucho más fácil de lo que cree. Lo primero que debe instalar una aplicación espía en su teléfono es obtener el teléfono objetivo.

  • Es posible que otras personas recuperen algunos archivos de fotografías privadas que elimine en su teléfono, incluso si se eliminan permanentemente.

Leave a Reply