Skip to main content

În cadrul proiectului ERASMUS+ „Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine
– COOPERA” (Număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), a avut loc
cel de-al al treilea atelier de lucru (expert workshop), desfășurat la Chișinău, în perioada 23 -24
noiembrie 2023.


Evenimentul a debutat cu mesajele de salut și de conținut tematic din partea Dnei Nadeja

VELIȘCO, Secretar General al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și
a Dnei Olesea SÎRBU, Prorector pentru Relații Internaționale și Proiecte Europene, ASEM,
COOPERA grant coordinator, care au evidențiat importanța învățământului dual la nivelul
învățământului superior.
Prezentările și discuțiile care au urmat s-au axat pe următoarele subiecte:
Reglementări privind învățământul superior dual în Republica Moldova. Speakerul, Dna Ala
LUCA, consultant principal, Direcția politici în domeniul învățământului superior, Ministerul
Educației și Cercetării al Republicii Moldova a prezentat Strategia de dezvoltare „Educația
2030” și Conceptul de învățământ superior dual în domeniul general al Științelor Educației.
Implicarea companiilor în promovarea învățământului dual și atragerea de candidați a fost
subiectul prezentării Dnei Ludmila STIHI, expert VET – Învățământ și Formare Profesională,
GIZ Moldova. Au fost menționați factorii care motivează companiile de a participa în sistemul
de învățământ dual, cooperarea dintre agenții economici și instituțiile de învățământ superior,
modul în care companiile sunt implicate în atragerea de candidați etc.
Descrierea modelului de învățământ dual în cadrul Universității din Lleida
(UdL), Spania, speaker – Dl Ferran BADIA, Prorector, UdL, Spain.
Principalele realizări și obstacole în pilotarea programelor de învățământ dual din cadrul ASEM,
în parteneriat cu maib. Dna Diana POPA, specialist Resurse Umane, maib și Ionela
DAȘCHEVICI, studentă ASEM, au venit cu sugestii constructive în vederea eficientizării
procesului de învățare.
Principalele realizări și obstacole în pilotarea programelor de învățământ dual din cadrul ULIM,
în parteneriat cu Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESP), speakeri – Dna
Valentina CIUMACENCO, Prorector, Coordonator instituțional, Dna Natalia SPÎNU, director
IESP, și Luminița MIRON, studenta ULIM implicată în parteneriatul tripartit.
Principalele realizări și obstacole în pilotarea programelor de învățământ dual din cadrul UTM,
speaker – Dna Viorica SUDACEVSCHI, Șefa Departamentului Informatică și Ingineria
Sistemelor, UTM.
A doua parte a atelierului de lucru a inclus prezentări despre principalele realizări și obstacole în
pilotarea programelor de învățământ dual din cadrul Universităților din Ucraina.

Conform agendei evenimentului, ziua următoare, a fost dedicată întrunirii Consorțiului
proiectului COOPERA, desfășurate în Academia de Studii Economice din Moldova, prezidată de
Olesea SÎRBU, Prorector pentru Relații Internaționale și Proiecte Europene, ASEM, COOPERA
grant coordinator.
Ședința s-a focusat pe evaluarea realizările, identifica provocările și stabilirea direcțiilor de
activitate pentru etapele viitoare ale proiectului. Această întrunire a partenerilor a reprezentat un
moment-cheie pentru consolidarea colaborării dintre universități și pentru asigurarea unei
dezvoltări continue și sustenabile a proiectului ERASMUS+, COOPERA.
Totodată, au fost analizate feedback-urile participanților, furnizându-se o perspectivă
comprehensivă asupra impactului proiectului în rândul studenților, cadrelor didactice și
comunității universitare în ansamblu.
O parte esențială a întâlnirii consorțiului a constat în definirea clară a sarcinilor viitoare. Această
etapă a implicat discuții strategice privind optimizarea proceselor existente, identificarea de noi
oportunități de colaborare și adaptarea la schimbările din cadrul academic și socio-economic.
Întâlnirea consorțiului a oferit, de asemenea, o oportunitate de consolidare a colaborării între
universități. Partajarea experiențelor și resurselor, identificarea de sinergii și dezvoltarea de
strategii comune au fost aspectele cheie discutate, pentru a asigura coerența și eficiența acțiunilor
viitoare.
Ședința de lucru s-a finalizat cu sesiunea de întrebări / răspunsuri, formularea concluziilor și
planificarea următoarelor acțiuni din cadrul proiectului ERASMUS+, COOPERA.

Agenta evenimentului poate fi consultată accesând următorul link.

PROGRAM COOPERA EXPERT Workshop, ed a III-a 

Pentru mai multe detalii poate fi consultat procesul-verbal al ședinței. 
Informații suplimentare despre proiect: https://coopera-project.ase.md/

Informații suplimentare despre realizările ULIM în cadrul COOPERA :
https://cci.ulim.md/coopera-ulim/