Skip to main content

În data de 20 septembrie 2023, echipa de implimentare a proiectului COOPERA, ULIM a participat la cea de a șaptea ședință a consorțiului, realizată în cadrul proiectului ERASMUS+ „Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine – COOPERA” (Număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP). Întâlnirea a avut loc online prin intermediul platformei ZOOM.

cropped-cov2222.png
 

La eveniment au participat reprezentanții echipelor de lucru din cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și a țărilor partenere din proiect: Ucraina, Germania și Bulgaria.

Obiectivul principal al evenimentului a fost analiza performanțelor realizate în primii doi ani a proiectului COOPERA și realizarea sarcinilor și activităților rămase până la finalizarea proiectului. În cadrul întâlnirii, coordonatorul de proiect – Dr. Olesea SIRBU a informat consorțiul despre confirmarea oficială primită de la Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură cu privire la prelungirea proiectului cu 7 luni, astfel data de încheiere va fi pe 18 august 2024.

Partenerii au discutat rezultatele obținute în cadrul fiecărui pachet de lucru. O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării cadrului legislativ în ambele țări, prezentat de reprezentanții și membrii proiectului în numele Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerului Educației și Științei al Ucrainei. De asemenea, partenerii au vorbit despre pilotarea programelor de învățământ superior dual. Instituțiile din Republica Moldova au prezentat succint realizările obținute în procesul de pilotare pe parcursul anului I, 2022-2023 și perspectivele pentru cel de-al doilea an de implimentare. Universitățile din Ucraina au împărtășit depsre realizările programelor pilotate în cadrul învățămntului dual, dar și despre dificultățile pe care le-au întâlnit în faza inițială.