Skip to main content
În data de 13 aprilie 2023, Universitatea Liberă Internațională din Moldova a primit în vizită de curtoazie Ambasadorul Republicii Lituania în Republica Moldova, E.S. Tadas VALIONIS.
În cadrul întrevederii, Rectorul Ilian GALBEN, dr. conf. univ. a făcut referință la succesele înregistrate de ULIM și a exprimat recunoștința pentru suportul continuu oferit, apreciind eforturile și deschiderea reprezentanților Ambasadei Lituaniei în R.M. Totodată, interlocutorii au făcut un schimb de opinii privind stadiul actual de dezvoltare a relațiilor bilaterale şi au reiterat interesul reciproc pentru aprofundarea dialogului şi intensificarea cooperării dintre ULIM și Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova în diverse domenii.
În context, Prorectorul pentru Relații Internaționale, dr. conf. univ. Valentina Ciumacenco a subliniat importanța colaborării cu universitățile partenere din Lituania (Universitatea Mikolas Romeris și Universitatea din Vilnius), impactul pe care mobilitățile și proiectele internaționale îl au asupra dezvoltării continue a cadrelor academice și studenților. Doamna Prorector și-a exprimat deschiderea pentru colaborarea și dezvoltarea capacităților instituționale, apreciind drept incontestabil schimbul de cunoștințe și de experiență între cele două țări.
Prorectorul pentru proiecte, dr. hab., prof. Prus Elena și-a arătat interesul față de colaborarea cu ULIM în cadrul activităților culturale, educaționale și științifice, dar a menționat și dorința de realizare a noi proiecte pertinente prin prisma provocărilor sociale actuale.
La rândul său, diplomatul lituanian a menționat că domeniul educației este unul prioritar pentru relațiile de colaborare cu țara noastră. Totodată, a apreciat faptul că, universitățile din Lituania se află în top-ul preferințelor studenților de la ULIM ca destinație academică în scop de mobilitate de studiu.
Reprezentanții echipei manageriale ULIM au prezentat programele de studii ale instituției, au relatat despre activitățile educaționale desfășurate sistematic și au mulțumit pentru receptivitate Ambasadei Lituaniei, care se implică activ la organizarea seminarelor, conferințelor și prelegerilor publice în variii domenii, fiind apreciate de studenți și cadre didactice ULIM.
Subiectul discuțiilor l-au constituit și alte chestiuni de interes comun ce țin de domeniul academic, educațional și cultural, părțile exprimându-și dorința reciprocă de a intensifica relațiile de colaborare dintre ULIM şi Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova.
În marja vizitei de documentare la ULIM, înaltul oaspete a vizitat “Aula Lituania”, care a fost inaugurată la 27 ianuarie 2010 și renovată în 2017 cu suportul Ambasadei, dar și spațiile Departamentului Informațional Biblioteconomic pentru a se familiariza cu colecția existentă de cărți ale ambasadelor și a identifica necesitățile universității pentru suplinirea ulterioară a fondului de carte, cu contribuția părții lituaniene.

3 Comments

  • You can use parent management software to guide and supervise children’s behavior on the Internet. With the help of the following 10 smartest parent management software, you can track your child’s call history, browsing history, dangerous content access, apps they install, etc.

  • Track phone says:

    Mobile Phone Monitoring App – hidden tracking app that secretly records location, SMS, call audio, WhatsApp, Facebook, Viber, camera, internet activity. Monitor everything that happens in mobile phone, and track phone anytime, anywhere.

  • binance says:

    Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

Leave a Reply